•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Archiwum / kadencja 2016-2020

Uczelniana Komisja Wyborcza

Kadencja 2016 – 2020

 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik (IM) – przewodniczący;
 • prof. dr hab. inż. Janusz Sosnowski (EiTI);
 • dr hab. inż. Grzegorz Dzierżanowski, prof. uczelni (IL);
 • dr hab. inż. arch. Cezary Głuszek, prof. uczelni (A);
 • dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. uczelni (GiK);
 • prof. dr hab. Leszek Jasiński (Z);
 • dr hab. inż. Grzegorz Klekot, prof. uczelni (SiMR);
 • dr hab. inż. Ryszard Maroński, prof. uczelni (MEiL);
 • prof. dr hab. Jan Mielniczuk (MiNI);
 • prof. dr hab. inż. Halina Podsiadło (IP);
 • dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. uczelni (T);
 • prof. dr hab. inż. Mateusz Turkowski (Mchtr);
 • dr hab. inż. Wanda Ziemkowska, prof. uczelni (Ch);
 • dr hab. inż. Wojciech Bartoszczuk (GiK);
 • dr inż. Sławomir Ertman (F);
 • dr inż. Zuzanna Krawczyk (E);
 • dr Radosław Puchta (AiNS);
 • dr inż. Jerzy Pietrzyk (BMiP)
 • dr inż. Grzegorz Sinicyn (IBHiIŚ);
 • mgr Anna Król (SJO);
 • mgr Agnieszka Celej (BG) - sekretarz;
 • mgr Anna Lewczuk (IChiP);
 • Jarosław Miller ( MiNI, student);
 • Monika Biniek (F, studentka);
 • mgr Radosław Zając (Z, doktorant).

 

Uchwała Senatu nr 434/XLIX/2019 z dnia 18.12.2019 r.
Uchwała Senatu nr 65/L/2020 z dnia 16.12.2020 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 18.12.2019

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 10.01.2020 15:44

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 22.12.2020 08:44