•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Archiwum / kadencja 2016-2020

Rektorsko-Związkowy Zespół ds. Pracowniczych

kadencja 2016-2020

 • prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński, prorektor ds. ogólnych - przewodniczący;
 • dr hab. inż. Janusz Walo, prorektor ds. studenckich;
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, przewodniczący Senackiej Komisji ds. Mienia i Finansów;
 • dr inż. Krzysztof Dziedzic, kanclerz;
 • mgr Agata Kujawa, kierownik BSO;
 • mgr Jadwiga Bajkowska, kwestor;
 • mgr Joanna Małek-Szpak, kierownik DE;
 • dr inż. Zdzisław Gałkowski, prezes RZ ZNP w PW (odwołany decyzją Rektora PW z dnia 21.02.2020);
 • Stanisław Jezierski, przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" w PW (odwołany decyzją Rektora PW z dnia 21.05.2018);
 • dr Tadeusz Kowalski, KZ NSZZ "Solidarność" w PW (odwołany decyzją Rektora PW z dnia 21.05.2018);
 • mgr inż. Jerzy Jaworski, KZ NSZZ "Solidarność" w PW (odwołany decyzją Rektora PW z dnia 21.05.2018);
 • dr inż. Tadeusz Palimąka, KZ NSZZ "Solidarność" w PW (odwołany decyzją Rektora PW z dnia 21.05.2018);
 • dr inż. Krzysztof Polakowski, RZ ZNP w PW;
 • mgr Jacek Trojanowski, RZ ZNP w PW;
 • mgr inż. Krzysztof Wilczyński, RZ ZNP w PW;
 • mgr Małgorzata Sadkowska, sekretarz;
 • dr hab. inż. Michał Urbański, prof. PW, przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" w PW (powołany decyzją Rektora PW z dnia 21.05.2018);
 • dr inż. Krzysztof Mianowski, KZ NSZZ "Solidarność" w PW (powołany decyzją Rektora PW z dnia 21.05.2018);
 • mgr Beata Dobrzeniecka, KZ NSZZ "Solidarność" w PW (powołana decyzją Rektora PW z dnia 21.05.2018);
 • mgr Walentyna Jakuć, KZ NSZZ "Solidarność" w PW (powołana decyzją Rektora PW z dnia 21.05.2018);
 • prof. dr hab. inż. Jan Szlagowski, prezes RZ ZNP w PW (powołany decyzją Rektora PW z dnia 21.02.2020). 

Decyzja nr 208/2016 Rektora PW z dnia 24.10.2016 r.

Decyzja nr 78/2018 Rektora PW z dnia 21.05.2018 r.

Decyzja nr 36/2020 Rektora PW z dnia 21.02.2020 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza - disabled

w dniu: 25.10.2016 14:50

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 24.02.2020 09:35