•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Archiwum / kadencja 2016-2020

Rada ds. przyjęcia programów edukacyjnych prowadzonych przez Zespół ds. innowacyjnych form kształcenia (INFOX PW)

  • prof. dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein - przewodniczący;
  • prof. dr hab. inż. Jerzy Banaszek (WMEiL);
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Kraśniewski (WEiTI);
  • prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow (WMiNI);
  • dr inż. Maciej Bodnicki (WMchtr);
  • dr hab. inż. Jerzy Chmiel (WGiK);
  • dr inż. Marek Henczka, prof. uczelni (WIChiP);
  • dr inż. arch. Krzysztof Koszewski (WArch);
  • doc. dr inż. Tomasz Winek (WE).

Rada powołana na okres do dnia 31.08.2020 r.

Decyzja nr 50/2017 Rektora PW z dnia 18.04.2017 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza - disabled

w dniu: 19.04.2017 13:16

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 18.03.2019 09:45