•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Archiwum / kadencja 2016-2020

Rada Programu Interdyscyplinarnego Kształcenia Doktorantów w zakresie Technologii Rakietowych

  • prof. dr hab. inż. Janusz Narkiewicz - przewodniczący;
  • dr hab. inż. Konrad Jędrzejewski - kierownik (powołany decyzją nr 178/2018 Rektora PW z dnia 17.10.2019 r., odwołany decyzją nr 239/2019 Rektora PW z dnia 25.11.2019 r.);
  • dr Tadeusz Diem;
  • dr hab. inż. Robert Głębocki, prof. uczelni;
  • prof. dr hab. Andrzej Książczak;
  • prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa (odwołany decyzją nr 178/2018 Rektora PW z dnia 17.10.2019 r.);
  • prof. dr hab. inż. Piotr Wolański;
  • dr inż. Sebastian Topczewski - kierownik, sekretarz Rady(powołany decyzja nr 239/2019 rektora PW z dnia 25.11.2019 r.).

Rada powołana na okres do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Decyzja nr 178/2018 Rektora PW z dnia 17.10.2019 r.

Decyzja nr 195/2016 Rektora PW z dnia 13.10.2016 r.

Decyzja nr 239/2019 Rektora PW z dnia 25.11.2019 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 15.10.2016 11:52

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 27.11.2019 14:32