•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Archiwum / kadencja 2016-2020

Rada Programowa Seminarium Pedagogicznego Politechniki Warszawskiej

  • prof. dr hab. Marek Maciejczak - przewodniczący;
  • prof. dr hab. Adam Abramowicz;
  • prof. dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka;
  • prof. dr hab. inż. Marek Marczewski;
  • dr hab. Robert Suwaj;
  • mgr Łukasz Mąkolski.

Radę Programową powołana na kadencję 2016-2020.

Decyzja nr 189/2016 Rektora PW z dnia 4.10.2016 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza - disabled

w dniu: 11.10.2016 12:10

Zaktualizował(a): Paula Kruza - disabled

w dniu: 11.10.2016 12:10