•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Archiwum / kadencja 2016-2020

Rada Programowa Programu Przygotowawczego

  • prof. dr hab. inż. Teresa Zielińska - Pełnomocnik Rektora ds. umiędzynarodowienia - przewodnicząca;
  • mgr inż. Jerzy Z.Durlej - WIP;
  • dr hab. Jan Nowiński, prof. uczelni - WF (do  dnia 30.09.2018 r.);
  • dr hab. inż. Jacek Rąbkowski - WE (do dnia 30.11.2019 r.);
  • mgr Lucyna Skwarko - SJO;
  • dr Jan Spaliński - WMiNI;
  • dr inż. Wiktor Treichel - WIBHiIŚ;
  • dr inż. Jakub Wierciak - WMchtr;
  • dr inż. Roman Podraza - WEiTI;
  • mgr inż. Marta Szajnowska-Ksit - CWM.

Rada powołana na okres do końca kadencji 2016-2020.

Decyzja nr 92/2017 Rektora PW z dnia 6.06.2017 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 08.06.2017 11:14

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 18.03.2019 09:50