•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Archiwum / kadencja 2016-2020

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów

kadencja 2016-2020

 • dr inż. Jarosław Grześ (IP);
 • dr hab. inż. Przemysław Kupidra (GiK);
 • dr inż. Jarosław Kuśmierczyk (SiMR);
 • dr inż. Piotr Łapka (MEiL);
 • dr hab. inż. Sergiusz Łuczak (Mchtr);
 • prof. nzw. dr hab. inż. Lidia Łukasiak (EiTI);
 • dr inż. Marcin Małys (F);
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan (E);
 • mgr inż. Milena Koralnik (IM);
 • mgr inż. Błażej Smoliński (IBHiIŚ);
 • Marek Baranowski (EiTI, student);
 • Edyta Głowacka (KNEiS, studentka);
 • Przemysław Markowski (GiK, student);
 • Hubert Stefański (IChiP, student) - odwołany uchwałą nr 279/XLIX/2018 Senatu PW z dnia 19.12.2018 r.;
 • dr inż. Henryk Rode (BMiP) - powołany uchwałą nr 150/XLIX/2017 Senatu PW z dnia 22.11.2017 r.;
 • Przemysław Grenda (M, student) - powołany uchwałą nr 279/XLIX/2018 Senatu PW z dnia 19.12.2018 r..

Uchwała nr 150/XLIX/2017 Senatu PW z dnia 22.11.2017 r.
Załącznik do uchwały nr 20/XLIZ/2016 Senatu PW z dnia 23.11.2016 r.

Uchwała nr 279/XLIX/2018 Senatu PW z dnia 19.12.2018 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 01.12.2016 09:38

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 04.01.2019 10:31