•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Archiwum / kadencja 2016-2020

Komitet organizacyjny ds. odtworzenia pomnika Prezydenta Ignacego Mościckiego przed Gmachem Technologii Chemicznej PW

  • prof. dr hab. inż. Ludwik Synoradzki (WCh) - przewodniczący;
  • dr hab. inż. Janusz Walo, prof. uczelni, Prorektor ds. sudenckich - zastępca przewodniczącego;
  • prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski, Przewodniczacy Senackiej Komisji ds. Historii i Tradycji - zastępca przewodniczącego;
  • prof. dr hab. inż. Mirosław Nader, Pełnomocnik Rektora ds. dziedzictwa PW;
  • prof. dr hab. inż. Gabriel Rokicki (WCh);
  • prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran (WCh);
  • dr Andrzej Ulmer, kierownik Muzeum PW;
  • mgr Piotr Mądrach, rzeczoznawca Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
  • mgr inż. Józef Bartosiewicz, Prezes Związku Kombatantów RP.

Decyzja nr 11/2018 Rektora PW z dnia 18.01.2018 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza - disabled

w dniu: 05.02.2018 12:44

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 18.03.2019 09:41