•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Archiwum / kadencja 2016-2020

Komitet Programowo-Organizacyjny obchodów Dnia Politechniki w 2017 roku

 • dr hab. inż. Janusz Walo, prof. PW, prorektor ds. studenckich - przewodniczący;
 • prof. dr hab. inz. Stanisław Radkowski, przewodniczący Senackiej Komisji ds. Historii i Tradycji;
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak, prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PW;
 • mgr inż. Tadeusz Byczot, zastępca kanclerza ds. technicznych;
 • mgr Alicja Portacha, dyrektor Biblioteki Głównej;
 • mgr Jolanta Dolecka, kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu;
 • dr Andrzej Ulmer, kierownik Muzeum PW;
 • mgr Agnieszka Kamińska, kierownik Biura Rektora;
 • mgr Izabela Koptoń-Ryniec, p.o. rzecznika PW;
 • mgr Urszula Okulska-Deblessem, kierownik Biura ds. Promocji i Informacji;
 • Krystyna Brożek, sekretarz;
 • prof. dr hab. inż. Adam Bieńkowski, Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" w PW;
 • dr inż. Zdzisław Gałkowski, Prezes Rady Zakładowej ZNP w PW;
 • przewodniczący Samorządu Studentów PW;
 • przewodniczący Rady Doktorantów.

Decyzja nr 84/2017 Rektora PW z dnia 29.05.2017 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 30.05.2017 10:30

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 18.03.2019 09:43