•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Archiwum / kadencja 2016-2020

Komitet Programowo-Organizacyjny obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości

 • dr hab. inż. Janusz Walo, prof. uczelni - prorektor ds. studenckich - przewodniczący;
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński, prorektor ds. ogólnych;
 • prof. dr hab. inż. Mirosław Nader, pełnomocnik Rektora ds. dziedzictwa PW - zastępca przewodniczącego;
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski, przewodniczący Senackiej Komisji ds. Historii i Tradycji;
 • doc. dr inż. Mirosław Słomiński, pełnomocnik Rektora ds. partnerstwa gospodarczego;
 • dr Agnieszka Kamińska, kierownik Biura Rektora - koordynator obchodów;
 • mgr Anna Olencka - sekretarz;
 • mgr inż. Tadeusz Byczot, zastępca kanclerza ds. technicznych;
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak - prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PW;
 • prof. dr hab. inż. arch. Stefan Wrona, Wydział Architektury;
 • mgr Zofia Mielcarz, zastępca kwestora;
 • mgr Alicja Portacha, dyrektor Biblioteki Głównej;
 • dr Andrzej Ulmer, kierownik Muzeum PW;
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Bieńkowski, Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" w PW;
 • dr inż. Zdzisław Gałkowski, prezes Rady Zakładowej ZNP w PW;
 • mgr Urszula Okulska-Deblessem, kierownik Biura ds. Promocji i Informacji;
 • przedstawiciel Samorządu Studentów PW;
 • przedstawiciel Rady Doktorantów.

Zespoły zadaniowe:

 1. Zespół ds. przedsięwzięć artystycznych:
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak - kierownik;
  • dr hab. inż. arch. Mirosław Orzechowski, prof. uczelni;
  • dr hab. Dariusz Zimnicki;
  • mgr Dariusz Łapiński;
  • mgr Janusz Chojecki;
  • Grzegorz Sierzputowski;
  • Krystyna Brożek;
  • Karolina Gerej.
 2. Zespół ds. upamiętnienia:
  • prof. dr hab. inż. Mirosław Nader - kierownik;
  • prof. dr hab. inż. Ludwig Synoradzki;
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Bieńkowski;
  • prof. dr hab. inż. Jacek Przygodzki;
  • dr hab. inż. arch. Robert Kunkel, prof. uczelni;
  • dr hab. inż. Krzysztof Polakowski;
  • dr hab. Marek Jakubiak;
  • dr inż. Sylwester Gładyś;
  • dr Andrzej Ulmer;
  • dr Andrzej Muster;
  • mgr inż. Tadeusz Palimąka;
  • mgr Alicja Portacha;
  • mgr inż. Józef Bartosiewicz;
  • Anna Brzostowska.
 3. Zespół ds. promocji:
  • mgr Urszula Okulska-Deblessem - kierownik;
  • mgr Izabela Koptoń-Ryniec;
  • mgr Marta Wereska;
  • mgr Daria Grzesiek;
  • Maria Pożoga.

Decyzja nr 83/2017 Rektora PW z dnia 29.05.2017 r.
Decyzja nr 45/2018 Rektora PW z dnia 29.05.2018 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 30.05.2017 10:26

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 25.01.2021 11:41