•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Archiwum / kadencja 2016-2020

Komisja ds. Organizacji Uczelni

kadencja 2016-2020
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa - przewodniczący
 • Wojciech Bień (SS PW) - odowłany uchwałą nr 56/XLIX/2017 Senatu PW z dnia 22.02.2017;
 • mgr inż. Tadeusz Byczot (AC);
 • dr inż. Przemysław Duda (WF);
 • prof. dr hab. inż. Janusz Frączek (WMEiL);
 • prof. dr hab. inż. Natalia Golnik (WMchtr) - odwołana uchwałą nr 491/XLIX/2020 Senatu PW z dnia 20.05.2020;
 • prof. dr hab. inż. Adam Woźniak (WMchtr) - powołany uchwałą nr 491/XLIX/2020 Senatu PW z dnia 20.05.2020;
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna (WT);
 • mgr Beata Jankowska (AC);
 • Stanisław Jezierski (NSZZ "Solidarność");
 • dr inż. Tadeusz Kowalski (WIP);
 • dr hab. Zbigniew Król, prof. uczelni (WAiNS);
 • prof. dr hab. inż. Józef Lubacz (WEiTI);
 • prof. dr hab. Alina Maciejewska (WGiK);
 • Marta Przybylska (SS PW) - odwołana uchwałą nr 56/XLIX/2017 Senatu PW z dnia 22.02.2017;
 • doc. dr inż. Jerzy Wyborski (WMiNI);
 • dr hab. inż. Maciej Chaczykowski, prof. uczelni (WIBHiIŚ);
 • dr hab. inż. Grzegorz Dzierżanowski (WIL);
 • dr inż. Jacek Korytkowski (WE);
 • dr inż. arch. Krzysztof Koszewski (WA);
 • dr inż. Grzegorz Kunikowski (WZ);
 • dr hab. inż. Witold Marowski, prof. uczelni (WSiMR);
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Olszyna (WIM);
 • dr inż. Wojciech Orciuch (WIChiP);
 • dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka (WCh);
 • mgr Jacek Trojanowski (ZNP);
 • Rafał Kryżman (SS PW) - powołany uchwałą nr 56/XLIX/2017 Senatu PW z dnia 22.02.2017, odwołany uchwałą nr 165/XLIX/2018 Senatu PW z dnia 24.01.2018;
 • Mieszko Rożej (SS PW) - powołany uchwałą nr 56/XLIX/2017 Senatu PW z dnia 22.02.2017, odwołany uchwałą nr 165/XLIX/2018 Senatu PW z dnia 24.01.2018;
 • Łukasz Gala (SS PW) - powołany uchwałą nr 165/XLIX/2018 Senatu PW z dnia 24.01.2018, odwołany uchwałą nr 450/XLIX/2020 Senatu PW z dnia 22.01.2020;
 • Konrad Krawczyk (SS PW) - powołany uchwałą nr 165/XLIX/2018 Senatu PW z dnia 24.01.2018, odwołany uchwałą nr 290/XLIX/2019 Senatu PW z dnia 23.01.2019;
 • Mateusz Chudziński (SS PW) - powołany uchwałą nr 290/XLIX/2019 Senatu PW z dnia 23.01.2019, odwołany uchwałą nr 450/XLIX/2020 Senatu PW z dnia 22.01.2020;
 • Bartosz Orłowski (SS PW) - powołany uchwałą nr 450/XLIX/2020 Senatu PW z dnia 22.01.2020.

Uchwała nr 3/XLIX/2016 Senatu PW z dnia 21.09.2016 r.
Załączniki do uchwały nr 12/XLIX/2016 r. Senatu PW z dnia 19.10.2016 r.
Uchwała nr 56/XLIX/2017 Senatu PW z dnia 22.02.2017 r.
Uchwała nr 165/XLIX/2018 Senatu PW z dnia 24.01.2018 r.
Uchwała nr 290/XLIX/2019 Senatu PW z dnia 23.01.2019 r.
Uchwała nr 450/XLIX/2020 Senatu PW z dnia 22.01.2020 r. 

Uchwała nr 491/XLIX/2020 Senatu PW z dnia 20.05.2020 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza - disabled

w dniu: 27.09.2016 15:29

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 25.05.2020 11:10