•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Archiwum / kadencja 2016-2020

Komisja ds. Historii i Tradycji

kadencja 2016-2020
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski - przewodniczący;
 • Marek Baranowski (SS PW) - odwołany uchwałą nr 56/XLIX/2017 Senatu PW z dnia 22.02.2017;
 • dr inż. Maciej Bodnicki (WMchtr);
 • dr inż. Krzysztof Mianowski (WMEiL);
 • dr inż. Andrzej Królikowski (WCh) - odwołany uchwałą nr 206/XLIX/2018 Senatu PW z dnia 18.04.2018;
 • dr inż. Elżbieta Święcicka-Fuchsel - powołana uchwałą nr 206/XLIX/2018 Senatu PW z dnia 18.04.2018;
 • Rafał Kryżman (SS PW) - odwołany uchwałą nr 56/XLIX/2017 Senatu PW z dnia 22.02.2017;
 • dr inż. Cezary Wiśniewski (WBMiP);
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga, (WIBHiIŚ):
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Garbarczyk (WF);
 • dr hab. inż. Marian Gieras, prof. uczelni (WMEiL);
 • dr inż. Marek Jakubiak, prof. uczelni (WAiNS);
 • mgr inż. Andrzej Juś (RD PW) - odwołany uchwałą nr 56/XLIX/2017 Senatu PW z dnia 22.02.2017;
 • dr hab. inż. Katarzyna Konopka, prof. uczelni (WIM);
 • dr inż. Barbara Kozłowska (WMchtr);
 • dr hab. inż. arch. Robert Kunkel, prof. uczelni (WA);
 • prof. dr hab. Stanisław Marciniak (WIP);
 • dr inż. Andrzej Muster (ZNP);
 • prof. dr hab. inż. Mirosław Nader (ZNP, WT);
 • dr hab. inż. Andrzej Pachuta, prof. uczelni (WGiK);
 • dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni (WIBHiIŚ);
 • mgr Alicja Portacha (BG);
 • dr Andrzej Ulmer (Muzeum PW);
 • doc. dr inż. Wojciech Urbański (WE);
 • prof. dr hab. inż. Henryk Zobel (WIL);
 • dr hab. inż. Ryszard Żuber, prof. uczelni (WZ);
 • Edyta Głowacka (SS PW) - powołana uchwałą nr 56/XLIX/2017 Senatu PW z dnia 22.02.2017 - odwołana uchwałą nr 165/XLIX/2018 Senatu PW z dnia 24.01.2018;
 • Jan Sławek (SS PW) - powołany uchwałą nr 56/XLIX/2017 Senatu PW z dnia 22.02.2017 - odwołany uchwałą nr 165/XLIX/2018 Senatu PW z dnia 24.01.2018;
 • Anna Brzostkowska (SS PW) - powołana uchwałą nr 165/XLIX/2018 Senatu PW z dnia 24.01.2018 - odwołana uchwałą nr 290/XLIX/2019 Senatu PW z dnia 23.01.2019;
 • Maria Pożoga (SS PW) - powołana uchwałą nr 165/XLIX/2018 Senatu PW z dnia 24.01.2018 - odwołana uchwałą nr 290/XLIX/2019 Senatu PW z dnia 23.01.2019;
 • Arkadiusz Majkowski (SS PW) - powołany uchwałą nr 290/XLIX/2019 Senatu PW z dnia 23.01.2019;
 • Klaudia Ochojska (SS PW) - powołana uchwałą nr 290/XLIX/2019 Senatu PW z dnia 23.01.2019, odwołana uchwałą nr 450/XLIX/2020 Senatu PW z dnia 22.01.2020.

Uchwała nr 3/XLIX/2016 Senatu PW z dnia 21.09.2016 r.
Załącznik do uchwały nr 12/XLIX/2016 r. Senatu PW z dnia 19.10.2016 r.
Uchwała nr 56/XLIX/2017 Senatu PW z dnia 22.02.2017 r.
Uchwała nr 165/XLIX/2018 Senatu PW z dnia 24.01.2018 r.
Uchwała nr 290/XLIX/2019 Senatu PW z dnia 23.01.2019 r.
Uchwała nr 450/XLIX/2020 Senatu PW z dnia 22.01.2020 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 27.09.2016 15:32

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 27.01.2020 13:34