•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Archiwum / kadencja 2016-2020

Komisja ds. Etyki Zawodowej

kadencja 2016-2020
 • prof. dr hab. inż. Roman Barlik - przewodniczący;
 • Agnieszka Bagińska (SS PW) - odwołana uchwałą nr 56/XLIX/2017 Senatu PW z dnia 22.02.2017;
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Bałdyga (WIChiP) - zmarł 18.11.2019;
 • mgr Beata Dobrzeniecka (WMchtr);
 • mgr Beata Jankowska (AC);
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk (WCh);
 • dr hab. inż. Ryszard Robert Gajewski (WIL);
 • dr hab. Gabriela Jyż (WAiNS);
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Kotarba (WZ);
 • prof. dr hab. Franciszek Krok (WF);
 • prof. dr hab. inż. Włodzmierz Kurnik (WSiMR);
 • mgr inż. Paweł Mazurek (RD PW);
 • prof. dr hab. Roman Z.Morawski (WEiTI);
 • mgr Elżbieta Mroczek (BG);
 • prof. dr hab. inż. Mirosław Nader (WT);
 • doc. dr inż. Małgorzata Perchuć (WIBHiIŚ);
 • mgr Marta Puchalska (SJO);
 • dr hab. inż. Sylwester Robak, prof. PW (WE);
 • dr inż. Alicja Sadowska (WGiK):
 • prof. dr hab. inż. Jacek Senkara (WIP) (odwołany uchwałą nr 32/XLIX/2016 Senatu PW z dnia 21.12.2016 r.);
 • prof. dr hab. inż. Michał Tacikowski (WIM);
 • dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski, prof. uczelni (WMEiL);
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki (WEiTI);
 • prof. dr hab. inż. arch. Stefan Wrona (WA);
 • dr hab. Olaf Żylicz, prof. uczelni (SzB);
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek (WIP);
 • Sonia Morawska (SS PW) - powołana uchwałą nr 56/XLIX/2017 Senatu PW z dnia 22.02.2017, odwołana uchwałą nr 165/XLIX/2018 Senatu PW z dnia 24.01.2018;
 • Karolina Gerej (SS PW) - powołana uchwałą nr 165/XLIX/2018 Senatu PW z dnia 24.01.2018, odwołana uchwałą nr 450/XLIX/2020 Senatu PW z dnia 22.01.2020;
 • Natalia Padykuła (SS PW) - powołana uchwałą nr 450/XLIX/2020 Senatu PW z dnia 22.01.2020.

Uchwała nr 3/XLIX/2016 Senatu PW z dnia 21.09.2016 r.
Załącznik do uchwały nr 12/XLIX/2016 r. Senatu PW z dnia 19.10.2016 r.
Uchwała nr 32/XLIX/2016 Senatu PW z dnia 21.12.2016 r.
Uchwała nr 56/XLIX/2017 Senatu PW z dnia 22.02.2017 r.
Uchwała nr 165/XLIX/2018 Senatu PW z dnia 24.01.2018 r.
Uchwała nr 450/XLIX/2020 Senatu PW z dnia 22.01.2020 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza - disabled

w dniu: 27.09.2016 15:31

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 31.01.2020 09:31