BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Rady

Rada ds. równego traktowania w Politechnice Warszawskiej

Rada ds. równego traktowania w Politechnice Warszawskiej powołana na okres do dnia 31 sierpnia 2024 r.

  1. dr inż. Jolanta Korkosz-Gębska, pełnomocnik Rektora ds. równego traktowania – przewodnicząca; 
  2. mgr Beata Sławik-Kaczyńska, Uczelniany Rzecznik Zaufania; 
  3. dr hab. inż. Janusz Walo, prof. uczelni, przewodniczący Senackiej Komisji ds. Etyki Zawodowej; 
  4. mgr Tadeusz Węgrzynowski, Uczelniany Społeczny Inspektor Pracy; 
  5. doc. dr hab. inż. Marek Kisilowski, przedstawiciel NSZZ „Solidarność” w PW; 
  6. mgr Jacek Trojanowski, przedstawiciel ZNP w PW; 
  7. przewodniczący Samorządu Studentów PW; 
  8. przewodniczący Samorządu Doktorantów PW.

Decyzja nr 7/2023 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 18 stycznia 2023 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 18.01.2023 15:50

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 02.02.2024 14:26