BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych

  1. dr hab. inż. Marlena Piekut - przewodnicząca;
  2. mgr Marlena Dobaczewska, pracownik - wiceprzewodnicząca;
  3. Julia Dobosz - studentka;
  4. Zuzanna Koźlińska - studentka;
  5. Weronika Magalska - studentka;
  6. Aleksandra Ważyńska - studentka.

Decyzja nr 269/2023 Rektora PW z dnia 11.10.2023 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 15.10.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 17.10.2019 08:33

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 14.02.2024 12:15