BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Archiwum / kadencja 2008-2012

Zespół ds. Studentów i Doktorantów Politechniki Warszawskiej

Kadencja 2008/2012 

 • Prorektor ds. Studenckich – przewodniczący,
 • Prorektor ds. Studiów,
 • Zastępca Kanclerza ds. Działalności Podstawowej,
 • Zastępca Kanclerza ds. Technicznych,
 • Zastępca Kwestora,
 • Kierownik Działu ds. Studiów,
 • Kierownik Biura Spraw Studenckich,
 • Zastępca Dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej,
 • Kierownik Biura Promocji i Informacji,
 • Koordynator Działalności Domów Studenckich,
 • Przewodniczący Samorządu Studentów PW,
 • Przewodniczący Rady Doktorantów PW,
 • siedmiu przewodniczących komisji programowych Samorządu Studentów PW,
 • dwóch członków zarządu Rady Doktorantów PW.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 17.12.2009 13:17

Zaktualizował(a): Joanna Kwiatkowska

w dniu: 26.10.2012 08:58