BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Archiwum / kadencja 2008-2012

Rektorska Komisja ds. Rozwoju Podstawowej Bazy Materialnej Uczelni

Przewodniczący

JM Rektor

Wiceprzewodniczący

Prorektor ds. Ogólnych

Członkowie

  • Kanclerz
  • Kwestor
  • Sekretarz Programu Inwestycyjnego Uczelni (sekretarz komisji)
  • Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność"
  • Prezes Rady Zakładowej ZNP
  • Przewodniczący Samorządu Studentów
  • Przewodniczący Samorządu Doktorantów

Wytworzył(a):

Wprowadził(a) do BIP: Arkadiusz Borowski

w dniu: 13.02.2008 01:38

Zaktualizował(a): Arkadiusz Borowski

w dniu: 13.02.2008 01:38