BIP PW / Władze / Prorektorzy / Prorektor ds. Studenckich / Sekretariat