BIP PW / Wewnętrzne akty prawne / Dokumenty Kanclerza PW / Decyzje Kanclerza / 2015