BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Transportu / Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu

Zespół Naukowo-Dydaktyczny Sterowania Ruchem Kolejowym

Kierownik

dr hab. inż. Andrzej Kochan


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 114A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7882
e-mail: andrzej.kochan@pw.edu.pl

Pracownicy

dr inż. Paweł Drózd


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 115

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7596
e-mail: pawel.drozd@wt.pw.edu.pl

dr inż. Przemysław Ilczuk


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 117B

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5659
e-mail: przemyslaw.ilczuk@pw.edu.pl

dr inż. Juliusz Karolak


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 117A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7390
e-mail: juliusz.karolak@pw.edu.pl

mgr inż. Emilia Koper-Olecka


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 114

tel. wew.: (22) 234 + wew: 73 80
e-mail: emilia.koper@pw.edu.pl

mgr inż. Aneta Pogorzelska


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 357

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1441
e-mail: aneta.pogorzelska@pw.edu.pl