BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Transportu / Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego i Teleinformatyki

Pracownicy

dr inż. Ewa Dudek


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 263

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7037
e-mail: ewa.dudek@pw.edu.pl

dr inż. Sylwester Gładyś


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 253

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7339
e-mail: sylwester.gladys@pw.edu.pl

dr inż. Zbigniew Kasprzyk


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 264

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7037
e-mail: zbigniew.kasprzyk@pw.edu.pl

dr inż. Michał Kozłowski


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 252

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7339
e-mail: michal.kozlowski@pw.edu.pl

dr inż. Karolina Krzykowska-Piotrowska


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 263

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7036
e-mail: karolina.krzykowska@pw.edu.pl

dr inż. Anna Kwasiborska


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 253

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7339
e-mail: anna.kwasiborska@pw.edu.pl

dr inż. Mariusz Rychlicki


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 264

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7035
e-mail: mariusz.rychlicki@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 260

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7040
e-mail: miroslaw.siergiejczyk@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Jacek Skorupski


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 251

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7339
e-mail: jacek.skorupski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Marek Stawowy, prof. uczelni


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 152

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7037
e-mail: marek.stawowy@pw.edu.pl

dr hab. inż. Anna Stelmach, prof. uczelni


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 106

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7339
e-mail: anna.stelmach@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 261

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7069, 1412
e-mail: wojciech.wawrzynski@pw.edu.pl