BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Transportu / Ośrodek Certyfikacji Transportu / Zastępca Dyrektora - Pełnomocnik ds. Zarządzania Systemem