BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Transportu / Ośrodek Certyfikacji Transportu

Pracownicy

Łukasz Bałdyga


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 301

tel. miejski: 1441
e-mail: lukasz.baldyga.stud@pw.edu.pl

inż. Katarzyna Buras


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 301

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1441
e-mail: katarzyna.buras.stud@pw.edu.pl

mgr inż. Kamil Jóźwik


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 301

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1441
e-mail: kamil.jozwik@pw.edu.pl

dr inż. Juliusz Karolak


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 117A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7390
e-mail: juliusz.karolak@pw.edu.pl

inż. Kaja Kita


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 301

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1441
e-mail: kaja.kita@pw.edu.pl

mgr inż. Emilia Koper-Olecka


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 114

tel. wew.: (22) 234 + wew: 73 80
e-mail: emilia.koper@pw.edu.pl

mgr inż. Maciej Śmieszek


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 301

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1441
e-mail: maciej.smieszek@pw.edu.pl

mgr inż. Maciej Sorokin


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 115

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7596
e-mail: maciej.sorokin@pw.edu.pl

dr inż. Janusz Szkopiński


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 301

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1441
e-mail: janusz.szkopinski@pw.edu.pl

mgr inż. Marek Wilga


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 301

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1441
e-mail: marek.wilga@pw.edu.pl

inż. Mateusz Wójcik


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 115

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7596
e-mail: mateusz.wojcik@pw.edu.pl

inż. Milena Wójcik


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 115

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7596
e-mail: milena.wojcik@pw.edu.pl