BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Mechatroniki

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki

GMACH MECHATRONIKI
02-525 Warszawa, ul. św. Andrzeja Boboli 8

Dyrektor

prof. dr hab. inż. Leszek Sałbut


Gmach Mechatroniki, pok. 623

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8602
e-mail: leszek.salbut@pw.edu.pl

Zastępca dyrektora ds. Studiów

dr inż. Leszek Wawrzyniuk, prof. uczelni


Gmach Mechatroniki, pok. 506

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8342
fax: 22 234 86 01
e-mail: leszek.wawrzyniuk@pw.edu.pl

Zastępca dyrektora ds. Ogólnych

dr inż. Maciej Bodnicki, prof. uczelni


Gmach Mechatroniki, pok. 619

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8515
e-mail: maciej.bodnicki@pw.edu.pl

Sekretariat

mgr Katarzyna Bogusiewicz


Gmach Mechatroniki  pok. 622

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8508
tel. miejski: (22) 234 -8508
e-mail: sekretariat.imif@pw.edu.pl

mgr Anna Sadowska


Gmach Mechatroniki pok.622

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8508
tel. miejski: (22) 234 8508
e-mail: sekretariat.imif@pw.edu.pl

Dział Administracyjno-Finansowy

mgr Iwona Procakiewicz


Kierowniczka Działu Administracyjno - Finansowego

Gmach Mechatroniki pok.623

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8602
tel. miejski: (22) 234 8602
e-mail: iwona.procakiewicz@pw.edu.pl

mgr Małgorzata Byra


Zastępczyni Kierowniczki Działu Administracyjno-Finansowego

Gmach Mechatroniki pok.627

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8603
tel. miejski: (22) 234 - 8603
e-mail: malgorzata.byra@pw.edu.pl

mgr Katarzyna Bogusiewicz


Gmach Mechatroniki pok.622

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8508
tel. miejski: (22) 234 8508
e-mail: katarzyna.bogusiewicz@pw.edu.pl

mgr Małgorzata Dąbrowska


Gmach Mechatroniki pok. 625

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8520
tel. miejski: (22) 234 8520
e-mail: malgorzata.dabrowska1@pw.edu.pl

mgr inż. Grzegorz Dymny


Gmach Mechatroniki pok.613

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8263
tel. miejski: 22) 234 - 8263
e-mail: grezgorz.dymny@pw.edu.pl

mgr Marzena Grochalska


Gmach Mechatroniki pok. 625

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8520
tel. miejski: (22) 234 8520
e-mail: marzena.grochalska@pw.edu.pl

mgr Joanna Gruba


Gmach Mechatroniki pok.627

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8308
tel. miejski: (22) 234 -8308
e-mail: joanna.gruba@pw.edu.pl

mgr Izabela Kessling


Gmach Mechatroniki pok.627

tel. miejski: (22) 234 8308
e-mail: izabela.kessling@pw.edu.pl

mgr Wojciech Molik


Gach Mechatroniki pok.613

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8263
tel. miejski: (22) -234 - 8263
e-mail: wojciech.molik@pw.edu.pl

mgr Anna Sadowska


Gmach Mechatroniki pok.622

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8508
tel. miejski: (22) 234- 8508
e-mail: annna.sadowska@pw.edu.pl