BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa / Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej

Pracownicy instytutu

Profesorowie

prof. dr hab. inż. Janusz Frączek


Gmach Lotniczy, pokój 125

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7354
e-mail: dziekan.meil@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Cezary Galiński


Gmach Lotniczy, pok. 300B

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5828
e-mail: Cezary.Galinski@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Zdobysław Goraj


Gmach Lotniczy, pok. 313

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5428
e-mail: Zdobyslaw.Goraj@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Janusz Narkiewicz


Gmach Nowy Lotniczy, pok. 320

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7884
e-mail: Janusz.Narkiewicz@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Janusz Piechna


Gmach Aerodynamiki, pok. 107A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7768
e-mail: Janusz.Piechna@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Paweł Pyrzanowski


Gmach Nowy Lotniczy, pok. 257

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7512, 1356
e-mail: Pawel.Pyrzanowski@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Krzysztof Sibilski


Gmach Aerodynamiki, pok. 201

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7278
e-mail: Krzysztof.Sibilski@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Jacek Szumbarski


Gmach Aerodynamiki, pok. 115

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7509, 7444
e-mail: Jacek.Szumbarski@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Tomasz Zagrajek


Gmach Lotniczy, pok. 31

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7130
e-mail: Tomasz.Zagrajek@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Teresa Zielińska


Gmach Nowy Lotniczy, pok. 226

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7790
e-mail: Teresa.Zielinska@pw.edu.pl

Profesorowie uczelni

dr hab. inż. Piotr Czarnocki, prof. uczelni


Gmach Lotniczy, pok. 311

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5856
e-mail: Piotr.Czarnocki@pw.edu.pl

dr hab. inż. Tomasz Goetzendorf-Grabowski, prof. uczelni


Gmach Lotniczy, pok. 304

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7446
e-mail: Tomasz.Grabowski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Robert Głębocki, prof. uczelni


Gmach Aerodynamiki, pok. 100A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5933
e-mail: Robert.Glebocki@pw.edu.pl

dr hab. inż. Elżbieta Jarzębowska, prof. uczelni


Gmach Nowy Lotniczy, pok. 141

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6029
e-mail: Elzbieta.Jarzebowska@pw.edu.pl

dr hab. Nataliya Kizilova, prof. uczelni


Gmach Aerodynamiki, pok. 113

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1354
e-mail: Nataliya.Kizilova@pw.edu.pl

dr hab. inż. Sławomir Kubacki, prof. uczelni


Gmach Aerodynamiki, pok. 116

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1352
e-mail: Slawomir.Kubacki@pw.edu.pl

dr hab. inż. Krzysztof Kubryński, prof. uczelni


Gmach Aerodynamiki, pok. 115

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7509
e-mail: krzysztof.kubrynski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Piotr Lichota, prof. uczelni


Gmach Aerodynamiki, pok. 106

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1524
e-mail: Piotr.Lichota@pw.edu.pl

dr hab. inż. Paweł Malczyk, prof. uczelni


Gmach Nowy Lotniczy, pok. 230

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7513
e-mail: Pawel.Malczyk@pw.edu.pl

dr hab. inż. Piotr Marek, prof. uczelni


Gmach Lotniczy, pok. 131

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7448
e-mail: Piotr.Marek@pw.edu.pl

dr hab. inż. Ryszard Maroński, prof. uczelni


Gmach Aerodynamiki, pok. 100C

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7127
e-mail: Ryszard.Maronski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Marek Matyjewski, prof. uczelni


Gmach Nowy Lotniczy, pok. 257

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5431, 7512
e-mail: Marek.Matyjewski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Mirosław Rodzewicz, prof. uczelni


Gmach Lotniczy, pok. 306

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5813
e-mail: Miroslaw.Rodzewicz@pw.edu.pl

dr hab. inż. Cezary Rzymkowski, prof. uczelni


Gmach Lotniczy, pok. 203

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5698
e-mail: Cezary.Rzymkowski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Marek Wojtyra, prof. uczelni


Gmach Nowy Lotniczy, pok. 229

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5610
e-mail: Marek.Wojtyra@pw.edu.pl

dr hab. inż. Marcin Żugaj, prof. uczelni


Gmach Nowy Lotniczy, pok. 139

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7516
e-mail: Marcin.Zugaj@pw.edu.pl

Adiunkci (badawczo-dydaktyczni)

dr inż. Paweł Baj


Gmach Aerodynamiki, pok. 111

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1351
e-mail: Pawel.Baj@pw.edu.pl

dr hab. inż. Radosław Bielawski


Gmach Aerodynamiki, pok. 105

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5814
e-mail: Radoslaw.Bielawski@pw.edu.pl

dr inż. Tomasz Bobiński


Gmach Aerodynamiki, pok. 113

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1354
e-mail: Tomasz.Bobinski@pw.edu.pl

dr inż. Franciszek Dul


Gmach Aerodynamiki, pok. 100E

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7521
e-mail: Franciszek.Dul@pw.edu.pl

dr inż. Marcin Figat


Gmach Lotniczy, pok. 303

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1355
e-mail: Marcin.Figat@pw.edu.pl

dr inż. Anna Galińska


Gmach Lotniczy, pok. 32

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5072
e-mail: Anna.Galinska@pw.edu.pl

dr inż. Stanisław Gepner


Gmach Aerodynamiki, pok. 117

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7523
e-mail: Stanislaw.Gepner@pw.edu.pl

dr inż. Katarzyna Gojny


Gmach Lotniczy, pok. 37

e-mail: Katarzyna.Gojny@pw.edu.pl

dr inż. Wojciech Grendysa


Gmach Lotniczy, pok. 200D

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5778
e-mail: Wojciech.Grendysa@pw.edu.pl

dr inż. Dominik Głowacki


Gmach Lotniczy, pok. 124b

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7448
e-mail: Dominik.Glowacki@pw.edu.pl

dr inż. Mariusz Jacewicz


Gmach Aerodynamiki, pok. 104

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7926
e-mail: Mariusz.Jacewicz@pw.edu.pl

dr inż. Łukasz Klotz


Gmach Aerodynamiki, pok. 117

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7523
e-mail: Lukasz.Klotz@pw.edu.pl

dr inż. Antoni Kopyt


Gmach Nowy Lotniczy, pok. 136

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5627
e-mail: Antoni.Kopyt@pw.edu.pl

dr inż. Michał Kowalik


Gmach Nowy Lotniczy, pok. 241

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5656
e-mail: Michal.Kowalik@pw.edu.pl

dr inż. Mariusz Kowalski


Gmach Lotniczy, pok. 200E

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7607
e-mail: Mariusz.Kowalski@pw.edu.pl

dr inż. Kamila Kustroń


Gmach Lotniczy, pok. 307

e-mail: Kamila.Kustron@pw.edu.pl

dr inż. Agnieszka Kwiek


Gmach Lotniczy, pok. 303

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1355
e-mail: Agnieszka.Kwiek@pw.edu.pl

dr inż. Krzysztof Mianowski


Gmach Nowy Lotniczy, pok. 227

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7924
e-mail: Krzysztof.Mianowski@pw.edu.pl

dr Yadav Nikesh


Gmach Aerodynamiki, pok. 117

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7523
e-mail: Nikesh.Yadav@pw.edu.pl

dr inż. Mateusz Papis


Gmach Nowy Lotniczy, pok. 318

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5211
e-mail: Mateusz.Papis@pw.edu.pl

dr inż. Jakub Pawlicki


Gmach Lotniczy, pok. 36

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7298
e-mail: Jakub.Pawlicki@pw.edu.pl

dr inż. Marcin Pękal


Gmach Nowy Lotniczy, pok. 232

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7925
e-mail: Marcin.Pekal@pw.edu.pl

dr inż. Rafał Perz


Gmach Nowy Lotniczy, pok. 241

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5656
e-mail: Rafal.Perz@pw.edu.pl

dr inż. Zbigniew Rarata


Gmach Aerodynamiki, pok. 116

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7444
e-mail: Zbigniew.Rarata@pw.edu.pl

dr inż. Michał Remer


Gmach Aerodynamiki, pok. 3B

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1522
e-mail: Michal.Remer@pw.edu.pl

dr hab. inż. Krzysztof Rogowski


Gmach Aerodynamiki, pok. 339

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7129
e-mail: Krzysztof.Rogowski@pw.edu.pl

dr inż. Witold Rządkowski


Gmach Nowy Lotniczy, pok. 241

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5656
e-mail: Witold.Rzadkowski@pw.edu.pl

dr inż. Sebastian Topczewski


Gmach Nowy Lotniczy, pok. 138

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5981
e-mail: Sebastian.Topczewski@pw.edu.pl

dr inż. Tomasz Wacławczyk


Gmach Aerodynamiki, pok. 107A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7768
e-mail: Tomasz.Waclawczyk@pw.edu.pl

dr inż. Piotr Wądołowski


Gmach Lotniczy, pok. 35

e-mail: Piotr.Wadolowski@pw.edu.pl

dr inż. Łukasz Woliński


Gmach Nowy Lotniczy, pok. 028

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1546
e-mail: Lukasz.Wolinski@pw.edu.pl

dr Łukasz Łaniewski-Wołłk


Gmach Aerodynamiki, pok. 123

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6026
e-mail: Lukasz.Laniewski@pw.edu.pl

Adiunkci (dydaktyczni)

dr inż. Paweł Borkowski


Gmach Lotniczy, pok. 35

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5071
e-mail: Pawel.Borkowski@pw.edu.pl

dr inż. Andrzej Chmielniak


Gmach Lotniczy, pok. 205

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7508
e-mail: Andrzej.Chmielniak@pw.edu.pl

dr inż. Tomasz Dziewoński


Gmach Nowy Lotniczy, pok. 324

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7502
e-mail: Tomasz.Dziewonski@pw.edu.pl

dr inż. Jacek Gadomski


Gmach Nowy Lotniczy, pok. 314

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7441
e-mail: Jacek.Gadomski@pw.edu.pl

dr inż. Agnieszka Joanna Jarzębińska-Dziegciar


Gmach Nowy Lotniczy, pok. 326

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5316
e-mail: Agnieszka.Dziegciar@pw.edu.pl

dr inż. Andrzej Kordecki


Gmach Nowy Lotniczy, pok. 230

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7513
e-mail: Andrzej.Kordecki@pw.edu.pl

dr inż. Maciej Lasek


Gmach Aerodynamiki, pok. 201

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7278
e-mail: Maciej.Lasek@pw.edu.pl

dr inż. Łukasz Lindstedt


Gmach Nowy Lotniczy, pok. 326

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5316
e-mail: Lukasz.Lindstedt@pw.edu.pl

dr inż. Marta Poćwierz


Gmach Lotniczy, pok. 127

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6038
e-mail: prodziekan.studenci.meil@pw.edu.pl

dr inż. Edyta Rola


Gmach Nowy Lotniczy, pok. 232

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7925
e-mail: Edyta.Rola@pw.edu.pl

dr inż. Marek Surowiec


Gmach Lotniczy, pok. 204

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5722
e-mail: Marek.Surowiec@pw.edu.pl

dr inż. Marta Woch


Gmach Nowy Lotniczy, pok. 239

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6047
e-mail: Marta.Woch@pw.edu.pl

dr inż. Paweł Wymysłowski


Gmach Lotniczy, pok. 33

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5204
e-mail: Pawel.Wymyslowski@pw.edu.pl

dr inż. Maciej Zasuwa


Gmach Nowy Lotniczy, pok. 145

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7515
e-mail: Maciej.Zasuwa@pw.edu.pl

Adiunkci (badawczy)

dr inż. Przemysław Kornatowski


Gmach Nowy Lotniczy, pok. 319

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7813
e-mail: Przemyslaw.Kornatowski@pw.edu.pl

Asystenci (badawczo-dydaktyczni)

mgr inż. Łukasz Bereś


Gmach Nowy Lotniczy, pok. 244

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5399
e-mail: Lukasz.Beres@pw.edu.pl

mgr inż. Michał Klamka


Gmach Aerodynamiki, pok. 3A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1521
e-mail: Michal.Klamka@pw.edu.pl

mgr inż. Paweł Maciąg


Gmach Lotniczy, pok. 205

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7508
e-mail: Pawel.Maciag@pw.edu.pl

mgr inż. Dawid Maleszyk


Gmach Nowy Lotniczy, pok. 235

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7178
e-mail: Dawid.Maleszyk@pw.edu.pl

mgr inż. Bartosz Olszański


Gmach Aerodynamiki, pok. 3B

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1522
e-mail: Bartosz.Olszanski@pw.edu.pl

mgr inż. Mariusz Rutkowski


Gmach Aerodynamiki, pok. 3A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1521
e-mail: Mariusz.Rutkowski@pw.edu.pl

mgr inż. Maksymilian Sienkiewicz


Gmach Lotniczy, pok. 33

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5204
e-mail: Maksymilian.Sienkiewicz@pw.edu.pl

mgr inż. Mateusz Sochacki


Gmach Nowy Lotniczy, pok. 138

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5981
e-mail: Mateusz.Sochacki@pw.edu.pl

Asystenci (dydaktyczni)

mgr inż. Janusz Gajda


Gmach Nowy Lotniczy, pok. 140

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5930
e-mail: Janusz.Gajda@pw.edu.pl

mgr inż. Konrad Gumowski


Gmach Aerodynamiki, pok. 109

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7767
e-mail: Konrad.Gumowski@pw.edu.pl

mgr inż. Bogdan Hernik


Gmach Lotniczy, pok. 303

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1355
e-mail: Bogdan.Hernik@pw.edu.pl

mgr inż. Marcin Obszański


Gmach Nowy Lotniczy, pok. 318

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5211
e-mail: Marcin.Obszanski@pw.edu.pl

mgr inż. Adam Wądołowski


Gmach Nowy Lotniczy, pok. 314

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7441
e-mail: Adam.Wadolowski@pw.edu.pl

mgr inż. Szczepan Glita


Gmach Nowy Lotniczy, pok. 314

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7441
e-mail: Szczepan.Glita@pw.edu.pl

dr inż. Dominik Jastrzębski


Gmach Nowy Lotniczy, pok. 324

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5397
e-mail: Dominik.Jastrzebski@pw.edu.pl

mgr inż. Grzegorz Kamiński


Gmach Nowy Lotniczy, pok. 239

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6047
e-mail: Grzegorz.Kaminski@pw.edu.pl

mgr inż. Cezary Górniak


Gmach Nowy Lotniczy, pok. 148A

e-mail: Cezary.Gorniak@pw.edu.pl

Pracownicy administracyjno-ekonomiczni

Małgorzata Broszkiewicz


Gmach Lotniczy, pok. 132

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7448
e-mail: zwmik.meil@pw.edu.pl

mgr Iwona Cieślińska


Gmach Nowy Lotniczy, pok. 337

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7550
e-mail: itlims.meil@pw.edu.pl

Andrzej Gabryś


specjalista ds. administracyjno-gospodarczych
Gmach Lotniczy, pok. 1, kl. A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7443
tel. kom: 792 191 605
e-mail: Andrzej.Gabrys@pw.edu.pl

Grażyna Kanarek


Gmach Nowy Lotniczy, pok. 257

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7512
e-mail: zpk.meil@pw.edu.pl

mgr Katarzyna Kowalska


Gmach Nowy Lotniczy, pok. 333

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7128
e-mail: Katarzyna.Kowalska@pw.edu.pl

Magdalena Majewska


Gmach Aerodynamiki, pok. 114

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7444
tel. miejski: 22 622 09 01
e-mail: Magdalena.Majewska@pw.edu.pl

lic. Karolina Miernicka


Gmach Nowy Lotniczy, pok. 333

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5339
e-mail: Karolina.Miernicka@pw.edu.pl

mgr Anna Olszewska-Turemko


Gmach Nowy Lotniczy, pok. 337

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7550
e-mail: Anna.Turemko@pw.edu.pl

mgr Piotr Ostasz


kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego ITLiMS
Gmach Lotniczy, pok. 1, kl. A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7443
tel. kom: 505 352 230
e-mail: Piotr.Ostasz@pw.edu.pl

inż. Elżbieta Plewińska-Jeż


Gmach Nowy Lotniczy, pok. 231

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7914
e-mail: Elzbieta.Jez@pw.edu.pl

Renata Rakowska


Gmach Nowy Lotniczy, pok. 137

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7445, 7884
e-mail: Renata.Rakowska@pw.edu.pl

mgr inż. Katarzyna Węgrowska


Gmach Aerodynamiki, pok. 100B

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7442
e-mail: Katarzyna.Wegrowska@pw.edu.pl

mgr Beata Wierzbińska-Prus


Gmach Lotniczy, pok. 313

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5428
e-mail: Beata.Prus@pw.edu.pl

inż. Małgorzata Żak


Gmach Nowy Lotniczy, pok. 333

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1360
e-mail: Malgorzata.Zak@pw.edu.pl

mgr inż. Monika Zawiślak


Gmach Nowy Lotniczy, pok. 335

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7517
e-mail: Monika.Zawislak@pw.edu.pl

Pracownicy techniczni

mgr inż. Tomasz Barczak


Gmach Lotniczy, pok. 022

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1548
e-mail: Tomasz.Barczak@pw.edu.pl

mgr inż. Piotr Chmielewski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7763
e-mail: Piotr.Chmielewski@pw.edu.pl

mgr inż. Mateusz Chojnowski


Gmach Aerodynamiki, pok. 121

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5636
e-mail: Mateusz.Chojnowski@pw.edu.pl

inż. Piotr Czubak


Gmach Aerodynamiki, pok. 101

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7767
e-mail: Piotr.Czubak@pw.edu.pl

Filip Czyż


Gmach Lotniczy, pok. 033

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7764
e-mail: Filip.Czyz@pw.edu.pl

mgr inż. Krzysztof Karol Drabarek


Gmach Nowy Lotniczy, pok. 50

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5458
e-mail: Krzysztof.Drabarek@pw.edu.pl

Krzysztof Dybowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7500

mgr inż. Wojciech Frączek


Gmach Lotniczy, pok. 302

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7965
e-mail: Wojciech.Fraczek@pw.edu.pl

inż. Bartłomiej Goliszek


Gmach Lotniczy, pok. 200E

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7607
e-mail: Bartlomiej.Goliszek@pw.edu.pl

mgr inż. Stanisław Gradolewski


Gmach Aerodynamiki, pok. 109

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7767
e-mail: Stanislaw.Gradolewski@pw.edu.pl

Jacek Głuchowski


Hangar

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1353
e-mail: Jacek.Gluchowski@pw.edu.pl

mgr inż. Artur Kańczugowski


Gmach Aerodynamiki, pok. 18

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7374
e-mail: Artur.Kanczugowski@pw.edu.pl

mgr inż. Marcin Kasprzyk


Gmach Nowy Lotniczy, pok. 140

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5930
e-mail: Marcin.Kasprzyk@pw.edu.pl

Grzegorz Knapiński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7763

mgr inż. Tomasz Krakowiak


e-mail: Tomasz.Krakowiak@pw.edu.pl

mgr inż. Bernard Makowski


Gmach Aerodynamiki, pok. 121

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5635
e-mail: Bernard.Makowski@pw.edu.pl

Tomasz Leszek Należyty


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7763

mgr inż. Rafał Ożóg


Gmach Aerodynamiki, pok. 104

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7926
e-mail: Rafal.Ozog@pw.edu.pl

Kazimierz Pawlik


Hangar

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7765
e-mail: Kazimierz.Pawlik@pw.edu.pl

Kamil Polowczyk


e-mail: Kamil.Polowczyk@pw.edu.pl

dr Anatolii Serdiuk


Gmach Nowy Lotniczy, pok. 138

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5981
e-mail: Anatolii.Serdiuk@pw.edu.pl

Grzegorz Smoliński


e-mail: Grzegorz.Smolinski@pw.edu.pl

mgr inż. Grzegorz Świętoń


Gmach Nowy Lotniczy, pok. 145

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7511
e-mail: Grzegorz.Swieton@pw.edu.pl

lic. Grzegorz Szuszkiewicz


e-mail: Grzegorz.Szuszkiewicz@pw.edu.pl

Andrzej Tarnowski


Gmach Lotniczy, pok. 200C

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1526
e-mail: Andrzej.Tarnowski@pw.edu.pl

mgr inż. Paweł Tomulik


Gmach Nowy Lotniczy, pok. 204

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5722
e-mail: Pawel.Tomulik@pw.edu.pl

mgr inż. Waldemar Wingralek


Gmach Nowy Lotniczy, pok. 50

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5458
e-mail: Waldemar.Wingralek@pw.edu.pl

Pracownicy obsługi

Danuta Chmielak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7500

Paweł Ciosek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7500

Anna Jakubiak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7500

Małgorzata Krawczyńska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7500

Małgorzata Legeżyńska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7500

Ewa Lewkowicz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7500

Magdalena Olzacka


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7500

Mirosław Popis


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7500

Mariusz Płochocki


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7500

Iwona Szulim


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7500