BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych / Zakład Równań Funkcyjnych / Kierownik