•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych / Zakład Projektowania Systemów CAD/CAM i Komputerowego Wspomagania Medycyny / Kierownik