•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych / Zakład Algebry i Kombinatoryki / Kierownik