BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Inżynierii Materiałowej / Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych / Kierownik