BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Inżynierii Materiałowej / Zakład Inżynierii Powierzchni / Kierownik