BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej / Katedra Inżynierii Układów Rozproszonych / Kierownik