•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Geodezji i Kartografii

Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym

Kierownik

dr hab. inż. arch. Wojciech Bartoszczuk


Gmach Główny, pokój 332

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5968
e-mail: wojciech.bartoszczuk@pw.edu.pl

Pracownicy

dr inż. Andrzej Borkowski


Gmach Główny, pok. 314

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5970
e-mail: andrzej.borkowski@pw.edu.pl

dr hab. Paweł Bylina , prof. Uczelni


Gmach Główny, pok. 338

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5967
e-mail: pawel.bylina@pw.edu.pl

dr inż. arch. Agnieszka Cieśla


Gmach Główny, pok. 333

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5587
e-mail: agnieszka.ciesla@pw.edu.pl

dr hab. inż. Adrianna Czarnecka, prof. Uczelni


Gmach Główny, pok. 313

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5970
e-mail: adrianna.czarnecka@pw.edu.pl

mgr inż. Maciej Delnicki


Gmach Głowny, pokój 316

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1570
e-mail: maciej.delnicki@pw.edu.pl

dr inż. arch. Małgorzata Denis


Gmach Główny, pok. 316

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1570
e-mail: malgorzata.denis@pw.edu.pl

dr Rafał Godlewski


Gmach Główny, pok. 333

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5587
e-mail: rafal.godlewski@pw.edu.pl

dr inż. Małgorzata Havel


Gmach Główny, pokój 313

e-mail: malgorzata.havel@pw.edu.pl

mgr inż. Hubert Horynek


Gmach Główny PW, pokój 314

e-mail: hubert.horynek@pw.edu.pl

dr inż. arch. Ewa Jarecka-Bidzińska


Gmach Główny, pok. 307 A

e-mail: ewa.bidzinska@pw.edu.pl

dr inż. Joanna Jaroszewicz


Gmach Główny, pokój 307 A

e-mail: joanna.jaroszewicz@pw.edu.pl

mgr inż. Paweł Kropielnicki


e-mail: pawel.kropielnicki@pw.edu.pl

dr inż. Wioleta Krupowicz


Gmach Główny, pok. 305

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1569
e-mail: wioleta.krupowicz@pw.edu.pl

mgr inż. Łukasz Kuzak


Gmach Główny, pok. 333

e-mail: lukasz.kuzak@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Jolanta Kwiatkowska – Malina


Gmach Główny, pok. 339

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5393
e-mail: jolanta.kwiatkowska@pw.edu.pl

prof. dr hab. Alina Maciejewska


Gmach Główny, pokój 332

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7588
e-mail: alina.maciejewska@pw.edu.pl

dr hab. inż. arch. Anna Majewska


Gmach Główny, pok. 316

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1570
e-mail: anna.majewska@pw.edu.pl

mgr inż. Monika Piotrkowska


Gmach Główny, pokój 313

e-mail: monika.piotrkowska@pw.edu.pl

dr inż. Katarzyna Rędzińska


Gmach Główny, pokój 305

e-mail: katarzyna.redzinska@pw.edu.pl

dr Radosław Rogoziński


Gmach Główny, pok. 338

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5967
e-mail: radoslaw.rogozinski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Antoni Szafranek, prof. Uczelni


Gmach Główny, pokój 338

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7142
e-mail: antoni.szafranek@pw.edu.pl

dr Hanna Trojanowska


Gmach Główny, pok. 305

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1569
e-mail: hanna.trojanowska@pw.edu.pl

mgr inż. Marianna Ulanicka-Raczyńska


Gmach Główny, pok. 333

e-mail: marianna.ulanicka@pw.edu.pl