BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii

Gmach Główny PW
00-661 Warszawa
Pl. Politechniki 1

tel. wew.: 22 234 7223
e-mail: dziekan.gik@pw.edu.pl
www: gik.pw.edu.pl

Dziekan

dr hab. inż. Janusz Walo, prof. Uczelni


e-mail: dziekan.gik@pw.edu.pl

Prodziekan ds. Organizacji i Nauki

dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, prof. Uczelni


Gmach Główny, pokój 137

e-mail: dziekan.nauka.gik@pw.edu.pl

Prodziekan ds. Studiów

dr inż. Tomasz Budzyński


Gmach Główny, pokój 127

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5117
e-mail: dziekan.studia.gik@pw.edu.pl

Prodziekan ds. Studenckich i Współpracy Międzynarodowej

dr inż. Krzysztof Bakuła


Gmach Główny, pokój 127

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5117
e-mail: dziekan.studenci.gik@pw.edu.pl

Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką

dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. Uczelni


Gmach Główny, pokój 329

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6040
e-mail: dziekan.rozwoj.gik@pw.edu.pl