•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Geodezji i Kartografii / Prodziekan ds. Organizacji i Nauki