•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Geodezji i Kartografii

Biuro Dziekana

e-mail: biuro.dziekana.gik@pw.edu.pl

mgr inż. Katarzyna Szulczewska

Kierownik Biura Dziekana

Gmach Główny, pok. 302

e-mail: katarzyna.szulczewska@pw.edu.pl

mgr Małgorzata Szymczak

Sekretariat Dziekana

Gmach Główny, pokój 301

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7223
e-mail: malgorzata.szymczak@pw.edu.pl

mgr inż. Beata Czajka

Specjalista ds.administracyjnych

Gmach Główny, pokój 302 A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1364
e-mail: beata.czajka@pw.edu.pl

inż. Krzysztof Gałajda

Specjalista ds. inżynieryjno-technicznych

Gmach Główny, pok. 17

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7817
e-mail: krzysztof.galajda@pw.edu.pl

mgr Iwona Kępa

Starszy specjalista ds. administracyjnych

Gmach Główny, pok. 302 A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1449
e-mail: iwona.kepa@pw.edu.pl

mgr Karolina Pietrzak

Specjalista ds. administracyjnych

Gmach Główny, pok. 302 A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7245
e-mail: karolina.pietrzak@pw.edu.pl

mgr Natalia Miszczyszyn

Starszy referent ds. administracyjnych

Gmach Główny, pok. 303

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5968
e-mail: natalia.miszczyszyn@pw.edu.pl

mgr Anna Kalinowska

Starszy referent ds. zamówień publicznych

Gmach Główny, pokój 303

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1366

mgr Tomasz Olszewski


Gmach Główny PW, pokój 303

e-mail: tomasz.olszewski3@pw.edu.pl

Jakub Szudrowicz

Informatyk

Gmach Główny, pokój 303

e-mail: jakub.szudrowicz@pw.edu.pl