•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Elektryczny / Prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej