•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Chemiczny

Pracownicy wydziału

Profesorowie

prof. dr hab. inż. Sergiusz Luliński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7575
e-mail: sergiusz.lulinski@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Kamil Wojciechowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5106
e-mail: kamil.wojciechowski@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Krzysztof Jankowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 1377
e-mail: krzysztof.jankowski@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Irena Kulszewicz-Bajer


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5584
e-mail: irena.bajer@pw.edu.pl

prof. dr hab. Małgorzata Zagórska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5584
e-mail: malgorzata.zagorska@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawczyk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7553
e-mail: krzysztof.krawczyk@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Sławomir Podsiadło


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7720
e-mail: slawomir.podsiadlo@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Artur Dybko


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5825
e-mail: artur.dybko@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Paweł Parzuchowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7317
e-mail: pawel.parzuchowski@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Marek Marcinek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5619
e-mail: marek.marcinek@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Stanisław Ostrowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5063
e-mail: Stanislaw.Ostrowski@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Janusz Płocharski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5348
e-mail: janusz.plocharski@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Kamil Wojciechowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5106
e-mail: kamil.wojciechowski@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Halina Szatyłowicz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7755
e-mail: halina.szatylowicz@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Michał Chudy


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5825
e-mail: michal.chudy@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran


e-mail: mikolaj.szafran@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Wanda Ziemkowska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7316
e-mail: wanda.ziemkowska@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Patrycja Ciosek-Skibińska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7873
e-mail: patrycja.skibinska@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Janusz Zachara


tel. wew.: (22) 234 + wew: (22) 628-15-32
e-mail: janusz.zachara@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Ludwik Synoradzki


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5504
e-mail: ludwik.synoradzki@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Marek Gliński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7594
e-mail: marek.glinski@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5427
e-mail: zbigniew.brzozka@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7408
e-mail: maciej.jarosz@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7315
e-mail: janusz.lewinski@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Ryszard Łobiński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7573
e-mail: ryszard.lobinski@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5657
e-mail: Elzbieta.Malinowska@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Adam Proń


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5584
e-mail: adam.pron@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7572
e-mail: wladyslaw.wieczorek@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5631
e-mail: wojciech.wroblewski@pw.edu.pl

Adiunkci

dr inż. Elżbieta Święcicka-Füchsel


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7431
e-mail: elzbieta.swiecicka@pw.edu.pl

dr hab. Małgorzata Adamczyk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5373
e-mail: malgorzata_adamczyk@pw.edu.pl

dr inż. Regina Borkowska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5348
e-mail: regina.borkowska@pw.edu.pl

dr inż. Paweł Borowiecki


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7677
e-mail: Pawel.Borowiecki@pw.edu.pl

dr inż. Magdalena Borowska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5716
e-mail: magdalena.borowska@pw.edu.pl

dr hab. inż. Piotr Buchalski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7859
e-mail: piotr.buchalski@pw.edu.pl

dr inż. Michał Chmielarek


e-mail: Michal.Chmielarek@pw.edu.pl

dr inż. Konrad Chojnacki


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7677
e-mail: Konrad.Chojnacki@pw.edu.pl

dr inż. Katarzyna Cieślak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7104
e-mail: Katarzyna.Cieslak@pw.edu.pl

dr inż. Marek Dąbrowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7273
e-mail: marek.dabrowski1@pw.edu.pl

dr inż. Maciej Dębowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7113
e-mail: maciej.debowski@pw.edu.pl

dr inż. Karolina Drężek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7470
e-mail: Karolina.Chreptowicz@pw.edu.pl

dr inż. Marcin Drozd


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5427
e-mail: marcin.drozd2@pw.edu.pl

dr inż. Krzysztof Durka


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7273
e-mail: krzysztof.durka@pw.edu.pl

dr inż. Paweł Falkowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7672
e-mail: pawel.falkowski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5463
e-mail: agnieszka.gajadhur@pw.edu.pl

dr inż. Piotr Guńka


tel. wew.: (22) 234 + wew: 1784
e-mail: piotr.gunka@pw.edu.pl

dr inż. Iwona Głuch-Dela


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5728
e-mail: iwona.dela@pw.edu.pl

dr hab. inż. Paweł Horeglad


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5076
e-mail: Pawel.Horeglad@pw.edu.pl

dr inż. Anna Iuliano


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7670
e-mail: anna.iuliano@pw.edu.pl

dr inż. Ewa Iwanek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7433
e-mail: ewa.iwanek@pw.edu.pl

dr inż. Piotr Jankowski


e-mail: piotr.jankowski.ch@pw.edu.pl

dr inż. Marta Jarczewska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7573
e-mail: Marta.Jarczewska@pw.edu.pl

dr hab. inż. Sławomir Jodzis


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7579
e-mail: slawomir.jodzis@pw.edu.pl

dr inż. Artur Kasprzak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7373
e-mail: Artur.Kasprzak@pw.edu.pl

dr inż. Marta Kasprzyk-Niedzicka


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7421
e-mail: marta.kasprzyk@pw.edu.pl

dr inż. Maria Kochaniec


e-mail: maria.rybarczyk@pw.edu.pl

dr inż. Anna Kowalkowska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7677
e-mail: anna.kowalkowska@pw.edu.pl

dr hab. inż. Marta Królikowska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5640
e-mail: marta.krolikowska@pw.edu.pl

dr inż. Katarzyna Lech


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7109
e-mail: katarzyna.lech@pw.edu.pl

dr inż. Michał Leszczyński


e-mail: Michal.Leszczynski@pw.edu.pl

dr inż. Maciej Malinowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5630
e-mail: Maciej.Malinowski@pw.edu.pl

dr inż. Maciej Marczewski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5739
e-mail: maciej.marczewski@pw.edu.pl

dr inż. Magdalena Matczuk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7719
e-mail: magdalena.matczuk@pw.edu.pl

dr inż. Magdalena Mazurek-Budzyńska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7317
e-mail: Magdalena.Budzynska@pw.edu.pl

dr Małgorzata Milner-Krawczyk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5573
e-mail: malgorzata.krawczyk@pw.edu.pl

dr inż. Ewa Mironiuk-Puchalska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7815
e-mail: ewa.puchalska@pw.edu.pl

dr hab. inż. Michał Młotek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7679
e-mail: michal.mlotek@pw.edu.pl

dr inż. Norbert Obarski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7573
e-mail: norbert.obarski@pw.edu.pl

Asystenci

dr inż. Tomasz Pietrzak


e-mail: tomasz.pietrzak2@pw.edu.pl

mgr inż. Grzegorz Matyszczak


e-mail: grzegorz.matyszczak@pw.edu.pl

mgr inż. Rafał Kopiasz


tel. kom: 516-062-056
e-mail: rafal.kopiasz.dokt@pw.edu.pl

mgr inż. Sandra Skorupska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5427
e-mail: sandra.skorupska.dokt@pw.edu.pl

mgr inż. Yu-Sheng CHEN


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7115
e-mail: yu.chen@pw.edu.pl

mgr inż. Claudia Janeth LIMACHI NINA


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5739
e-mail: claudia.nina@pw.edu.pl

mgr inż. Aginmariya KOTTARATHIL


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5739
e-mail: aginmariya.kottarathil@pw.edu.pl

mgr inż. Filip Borys


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7473
e-mail: filip.borys.dokt@pw.edu.pl

mgr inż. Aleksandra Tobolska


e-mail: aleksandra.tobolska.dokt@pw.edu.pl

mgr inż. Paulina Marek-Urban


e-mail: paulina.marek.dokt@pw.edu.pl

dr Vijay Gupta


e-mail: Vijay.Gupta@pw.edu.pl

Profesorowie uczelni

dr hab. inż. Agnieszka Adamczyk-Woźniak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6147
e-mail: agnieszka.wozniak@pw.edu.pl

dr hab. inż. Włodzimierz Buchowicz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5150
e-mail: wlodzimierz.buchowicz@pw.edu.pl

dr hab. inż. Piotr Bujak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5584
e-mail: piotr.bujak@pw.edu.pl

dr hab. Joanna Cieśla


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5576
e-mail: joanna.ciesla@pw.edu.pl

dr hab. inż. Maciej Dranka


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7272
e-mail: maciej.dranka@pw.edu.pl

dr hab. inż. Łukasz Górski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7573
e-mail: lukasz.gorski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Tomasz Gołofit


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7104
e-mail: tomasz.golofit@pw.edu.pl

dr hab. inż. Ilona Grabowska-Jadach


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7253
e-mail: ilona.jadach@pw.edu.pl

dr hab. inż. Tadeusz Hofman


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7475
e-mail: tadeusz.hofman@pw.edu.pl

dr hab. inż. Dominik Jańczewski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5583
e-mail: dominik.janczewski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Elżbieta Jastrzębska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7253
e-mail: elzbieta.jastrzebska@pw.edu.pl

dr hab. inż. Tomasz Kliś


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7575
e-mail: tomasz.klis@pw.edu.pl

dr hab. inż. Tomasz Kobiela


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5573
e-mail: tomasz.kobiela@pw.edu.pl

dr hab. inż. Mariola Koszytkowska-Stawińska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5801
e-mail: Mariola.Koszytkowska@pw.edu.pl

dr hab. inż. Hanna Krawczyk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7373
e-mail: hanna.krawczyk@pw.edu.pl

dr hab. inż. Marek Królikowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5640
e-mail: marek.krolikowski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Anna Krztoń-Maziopa


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5348
e-mail: anna.maziopa@pw.edu.pl

dr hab. inż. Izabela Madura


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7272
e-mail: izabela.madura@pw.edu.pl

dr hab. inż. Paweł Maksimowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7991
e-mail: pawel.maksimowski@pw.edu.pl

dr hab. Jolanta Mierzejewska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7470
e-mail: jolanta.mierzejewska@pw.edu.pl

dr hab. inż. Leszek Niedzicki


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7421
e-mail: Leszek.Niedzicki@pw.edu.pl

dr hab. inż. Zbigniew Ochal


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7327
e-mail: zbigniew.ochal@pw.edu.pl

dr hab. inż. Marcin Olszewski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7570
e-mail: marcin.olszewski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Katarzyna Pawlak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7111
e-mail: katarzyna.pawlak@pw.edu.pl

dr hab. inż. Mariusz Pietrzak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7921
e-mail: mariusz.pietrzak@pw.edu.pl

dr hab. inż. Andrzej Plichta


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5632
e-mail: andrzej.plichta@pw.edu.pl

dr hab. inż. Aneta Pobudkowska-Mirecka


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7475
e-mail: aneta.mirecka@pw.edu.pl

dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5766
e-mail: wioletta.pilecka@pw.edu.pl

dr hab. inż. Lena Ruzik


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7719
e-mail: lena.ruzik@pw.edu.pl

dr hab. Waldemar Tomaszewski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5580
tel. kom: waldemar.tomaszewski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Paulina Wiecińska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7413
e-mail: paulina.wiecinska@pw.edu.pl

dr inż. Monika Wielechowska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5480
e-mail: monika.wielechowska@pw.edu.pl

dr hab. inż. Aldona Zalewska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7904
e-mail: aldona.zalewska@pw.edu.pl

dr hab. inż. Ewa Zygadło-Monikowska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7379
e-mail: ewa.monikowska@pw.edu.pl

Pracownicy Naukowo - Techniczni

mgr Magda Bedecka


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7421
e-mail: magda.bedecka@pw.edu.pl

Robert Borowiec


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7871
e-mail: Robert.Borowiec@pw.edu.pl

Michał Bralczyk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5818Mi
e-mail: michal.bralczyk@pw.edu.pl

mgr inż. Marek Broszkiewicz


e-mail: Marek.Broszkiewicz.dokt@pw.edu.pl

Grzegorz Brzozowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5504
e-mail: hala_lpt@ch.pw.edu.pl

Janusz Budnicki


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5504
e-mail: hala_lpt@ch.pw.edu.pl

Anna Błędowska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5442
e-mail: anna.bledowska@pw.edu.pl

mgr inż. Mateusz Cegłowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5504
e-mail: Mateusz.Ceglowski@pw.edu.pl

mgr inż. Małgorzata Cholewińska


e-mail: Malgorzata.Cholewinska@pw.edu.pl

Barbara Filipiak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7993
e-mail: barbara.filipiak@ch.pw.edu.pl

Adam Jackowicz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5175
e-mail: adam.jackowicz@ch.pw.edu.pl

mgr inż. Anna Jerzak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7993
e-mail: anna.jerzak@pw.edu.pl

dr inż. Ewa Kaczorowska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6147
e-mail: ewa.kaczorowska@pw.edu.pl

mgr inż. Krzysztof Kolankowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5463
e-mail: kkolankowski@ch.pw.edu.pl

mgr inż. Eliza Korzeniowska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5480
e-mail: eliza.korzeniowska@pw.edu.pl

mgr inż. Anna Kołakowska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5463
e-mail: akolakowska@ch.pw.edu.pl

mgr Viktoriia Lastivka


e-mail: Viktoriia.Lastivka@pw.edu.pl

Ada Madalińska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7471
e-mail: ada.madalinska@pw.edu.pl

mgr inż. Kasper Marchlewicz


e-mail: kasper.marchlewicz.dokt@pw.edu.pl

Sebastian Misiuk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5818
e-mail: sebastian.misiuk@pw.edu.pl

mgr Sergey Molchanov


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7373
e-mail: sergei.molchanov@pw.edu.pl

inż. Arkadiusz Osowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7902
e-mail: Arkadiusz.Osowski@pw.edu.pl

dr Volodymir Padalko


e-mail: Volodymir.Padalko@pw.edu.pl

Klaudia Rogala


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7421
e-mail: krogala@ch.pw.edu.pl

dr Renata Rybakiewicz-Sekita


e-mail: Renata.Sekita@pw.edu.pl

mgr inż. Tomasz Skrok


e-mail: Tomasz.Skrok@pw.edu.pl

Piotr Sowa


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7471
e-mail: piotr.sowa@pw.edu.pl

mgr inż. Aneta Steć


e-mail: Aneta.Stec@pw.edu.pl

Roman Szerszeniewski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7579

dr inż. Aleksandra Szuplewska


e-mail: aleksandra.szuplewska@pw.edu.pl

Sara Szymańska


e-mail: sara.szymanska@pw.edu.pl

mgr inż. Anna Szymczyk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 1348
e-mail: anna.szymczyk.dokt@pw.edu.pl

dr inż. Jerzy Wisialski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5504
e-mail: jerzy.wisialski@pw.edu.pl

dr inż. Michał Wlazło


e-mail: Michal.Wlazlo@pw.edu.pl

dr inż. Elżbieta Żero


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7974
e-mail: elzbieta.zero@pw.edu.pl

dr inż. Magdalena Zybert


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7602
e-mail: magdalena.zybert@pw.edu.pl

Pracownicy Biura Dziekana

Anna Lubelska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7507
e-mail: Anna.Lubelska@pw.edu.pl

mgr Ewa Kowalska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7507
e-mail: ewa.kowalska@pw.edu.pl

mgr inż. Iwona Cieślowska-Glińska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5758
e-mail: iwona.glinska@pw.edu.pl

mgr Aleksandra Witkowska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7507
e-mail: aleksandra.witkowska@pw.edu.pl

Pracownicy Dziekanatu

Anna Dudek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7372
e-mail: anna.dudek@pw.edu.pl

mgr Renata Jaczewska


e-mail: renata.jaczewska@pw.edu.pl

mgr Małgorzata Suchenek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7372
e-mail: malgorzata.suchenek@pw.edu.pl

mgr inż. Gabriela Szczygieł


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7372
tel. miejski: 022 629 57 14
e-mail: gabriela.szczygiel@pw.edu.pl

lic. Marta Titow


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7372
e-mail: marta.titow@pw.edu.pl

Elżbieta Wójcik


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5734
e-mail: elzbieta.wojcik@pw.edu.pl

Lucyna Wróblewska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5734
e-mail: lucyna.wroblewska@pw.edu.pl

Pracownicy Administracyjno - Ekonomiczni

mgr inż. Beata Berowska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7948
e-mail: Beata.Berowska@pw.edu.pl

Małgorzata Chrzanowska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7107
e-mail: malgorzata.chrzanowska@pw.edu.pl

Tomasz Eltman


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5719
e-mail: tomasz.eltman@pw.edu.pl

Krystian Gębalski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7871
e-mail: krystian.gebalski@pw.edu.pl

Elżbieta Gnich


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7948
e-mail: elzbieta.gnich@pw.edu.pl

mgr Karolina Karbowska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7463
e-mail: karolina.karbowska@pw.edu.pl

Krzysztof Krezymon


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5827
e-mail: Krzysztof.Krezymon@pw.edu.pl

mgr Aleksandra Kryńska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7101
e-mail: aleksandra.krynska@pw.edu.pl

mgr Katarzyna Michalczyk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7102
e-mail: katarzyna.michalczyk@pw.edu.pl

mgr Przemysław Milcarz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5473
e-mail: przemyslaw.milcarz@pw.edu.pl

mgr inż. Izabela Ochal


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7976
e-mail: izabela.ochal@pw.edu.pl

mgr Monika Piotrkowicz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7101
e-mail: Monika.Piotrkowicz@pw.edu.pl

Małgorzata Ruszczak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7463
e-mail: malgorzata.ruszczak@pw.edu.pl

mgr Agata Siek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7102
e-mail: agata.siek@pw.edu.pl

lic. Katarzyna Stafa


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7102
e-mail: katarzyna.stafa@pw.edu.pl

mgr Krzysztof Strusiński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5823
e-mail: krzysztof.strusinski@pw.edu.pl

inż. Ewa Szczygieł


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7574
e-mail: ewa.szczygiel@pw.edu.pl

inż. Agata Szuplewska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7902
e-mail: Agata.Szuplewska@pw.edu.pl

lic. Jadwiga Szuplewska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5797
e-mail: jadwiga.szuplewska@pw.edu.pl

Hanna Turemka


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5411
e-mail: hanna.turemka@pw.edu.pl

mgr inż. Alicja Wielęgowska-Niepostyn


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7101
e-mail: alicja.niepostyn@pw.edu.pl

Marek Wierzbicki


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7871
e-mail: marek.wierzbicki@pw.edu.pl

mgr inż. Agnieszka Wiśniewska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5411
e-mail: agnieszka.wisniewska@pw.edu.pl

lic. Marta Łukaszuk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7102
e-mail: mlukaszuk@ch.pw.edu.pl

Pracownicy Obsługi

Paweł Chrzanowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7270
e-mail: Pawel.Chrzanowski@pw.edu.pl

Zofia Dąbrowska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7593
e-mail: Zofia.Dabrowska@pw.edu.pl

Agnieszka Janus


e-mail: Agnieszka.Janus2@pw.edu.pl

Ireneusz Kanabus


e-mail: Ireneusz.Kanabus@pw.edu.pl

Danuta Kot


e-mail: Danuta.Kot@pw.edu.pl

Joanna Kraus-Strychalska


e-mail: Joanna.Kraus@pw.edu.pl

Krzysztof Kreczmański


e-mail: Krzysztof.Kreczmanski@pw.edu.pl

Katarzyna Król


e-mail: Katarzyna.Krol@pw.edu.pl

Krystyna Książek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7593
e-mail: Krystyna.Ksiazek@pw.edu.pl

Katarzyna Marszał


e-mail: Katarzyna.Marszal@pw.edu.pl

Beata Pardej


e-mail: Beata.Pardej@pw.edu.pl

Aleksander Pielużek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7270
e-mail: Aleksander.Pieluzek@pw.edu.pl

Małgorzata Pielużek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 22 234 7270
e-mail: Malgorzata.Pieluzek@pw.edu.pl

Krystyna Poncyliusz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7593
e-mail: Krystyna.Poncyliusz@pw.edu.pl

Adam Smoliński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5776

Jacek Wiechetek


e-mail: Jacek.Wiechetek@pw.edu.pl

Anna Ziułkowska


e-mail: Anna.Ziulkowska@pw.edu.pl