BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii / Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki