•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii / Instytut Inżynierii Mechanicznej / Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Instytutu Inżynierii Mechanicznej