BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Szkoła Biznesu / Pracownicy Szkoły Biznesu / Pracownicy administracyjno - ekonomiczni