BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne

Szkoła Biznesu

GMACH SZKOŁY BIZNESU
02-008 Warszawa
ul. Koszykowa 79

tel. miejski: 22 6254953
tel. wew.: 7064
fax: 22 6284203
e-mail: biuro.biznes@pw.edu.pl
www: www.biznes.edu.pl

Dyrektor

dr inż. Paweł Urbański


Gmach Szkoły Biznesu, pok. 119A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7067
e-mail: Pawel.Urbanski@pw.edu.pl

Sekretariat

Gmach Szkoły Biznesu, pok. 119
02-008 Warszawa, ul. Koszykowa 79

e-mail: biuro.biznes@pw.edu.pl

mgr Agnieszka Felczak


Gmach Szkoły Biznesu, pok. 119

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7064
tel. miejski: 22 628 26 34
fax: 22 628 42 03
e-mail: agnieszka.felczak@pw.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Akademickich i Rozwoju

dr inż. Grażyna Rembielak, prof. uczelni


Gmach Szkoły Biznesu, pok. 108

tel. wew.: (22) 234 + wew: (22) 234 + wew: 7045
e-mail: grazyna.rembielak@pw.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych

mgr inż. Michał Kucharski


Gmach Szkoły Biznesu, pok. 109

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7013
e-mail: michal.kucharski@pw.edu.pl

Kierownik Biura Obsługi Programów

mgr Agata Jaroń


Gmach Szkoły Biznesu, pok. 100

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7089
e-mail: agata.jaron@pw.edu.pl

Biuro Obsługi Programów

mgr Katarzyna Ciemniewska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7015
e-mail: Katarzyna.Ciemniewska@biznes.edu.pl

mgr Agnieszka Czarnocka


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7089
e-mail: agnieszka.czarnocka@biznes.edu.pl

mgr Dominika Gubczyk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7015
e-mail: dominika.gubczyk@pw.edu.pl

lic. Justyna Michalska


Gmach Szkoły Biznesu, pok. 100

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7082
e-mail: justyna.michalska@pw.edu.pl

mgr Katarzyna Sikorska


Gmach Szkoły Biznesu, pok. 100

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7089
e-mail: katarzyna.sikorska@pw.edu.pl

Kierownik Działu Marketingu i Sprzedaży

mgr Joanna Pęgier


Gmach Szkoły Biznesu, pok. 115

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7010
e-mail: joanna.pegier@pw.edu.pl

Dział Marketingu i Sprzedaży

mgr Olga Adamczyk


Gmach Szkoły Biznesu, pok. 113

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7062
fax: 22 234 70 79
e-mail: olga.adamczyk@pw.edu.pl

mgr Marlena Rybak-Baran


Gmach Szkoły Biznesu, pok. 113

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7062
e-mail: marlena.rybak@pw.edu.pl

mgr Aneta Zagała


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7011
e-mail: aneta.zagala@pw.edu.pl

Dział Księgowo-Finansowy

mgr inż. Irena Elżbieta Stabińska


Pełnomocnik Kwestora

Gmach Szkoły Biznesu, pok. 111

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7047
e-mail: e.stabinska@pw.edu.pl

mgr Emilia Litwiniec


Gmach Szkoły Biznesu, pok. 124

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7012
e-mail: emilia.litwiniec@pw.edu.pl

mgr Angelika Marek


Gmach Szkoły Biznesu, pok. 124

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7012
e-mail: angelika.marek@pw.edu.pl

Dział Jakości i Rozwoju

mgr Marcin Marchwiński


Gmach Szkoły Biznesu, pok. 104

tel. wew.: (22) 234 + wew: 70 73
e-mail: marcin.marchwinski@pw.edu.pl

Biblioteka Szkoły Biznesu

mgr Bożena Solecka


Kustosz

Gmach Szkoły Biznesu, pok. 217

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7068
e-mail: bozena.solecka@pw.edu.pl

Kierownik obiektu

Janusz Dąbrowski


Gmach Szkoły Biznesu, pok. 003

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7021
e-mail: janusz.dabrowski@pw.edu.pl