BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Szkoła Biznesu / Dział Marketingu i Sprzedaży