BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Rady

Rada Konsultacyjna Wydziału Geodezji i Kartografii

Rada powołana na okres do dnia 31 sierpnia 2024 r.

 • mgr inż. Jolanta Orlińska - przewodnicząca;
 • mgr inż. Adam Augustynowicz - wiceprzewodniczący;
 • mgr inż. Ryszard Brzozowski;
 • dr inż. Ludmiła Pietrzak;
 • dr hab. inż. Janusz Będkowski;
 • mgr inż. Grzegorz Chmielak;
 • mgr inż. arch. Marlena Happach;
 • dr inż. Ewa Janczar;
 • mgr inż. Andrzej Jaroszewicz;
 • dr Elżbieta Kozubek;
 • dr hab. Stanisław Lewiński, profesor instytutu;
 • mgr inż. Marek Ślązak;
 • mgr inż. Bartosz Szczekutek;
 • mgr inż. Edyta Wyka;
 • przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studentów.

Decyzja nr 228/2021 Rektora PW z dnia 16.09.2021 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 16.09.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 22.09.2021 08:28

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 22.09.2021 08:28