BIP PW / Wewnętrzne akty prawne / Dokumenty Rad Naukowych Dyscyplin / Terminarz posiedzeń RND

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Fizyczne

terminarz posiedzeń Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Fizyczne 
w Roku Akademickim 2022/2023 

27.10.2022 r.

24.11.2022 r.

22.12.2022 r.

26.01.2023 r.

23.02.2023 r.

30.03.2023 r.

27.04.2023 r.

25.05.2023 r.  

29.06.2023 r.

28.09.2023 r.

Wytworzył(a): Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Fizyczne

Wprowadził(a) do BIP: Administrator Systemu BIP

w dniu: 26.02.2021 15:03

Zaktualizował(a): Martyna Galanciak

w dniu: 17.11.2022 11:54