BIP PW / Wewnętrzne akty prawne / Dokumenty Rad Naukowych Dyscyplin / Terminarz posiedzeń RND

Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna

R. a. 2023/2024

Terminarz posiedzeń Rady:

04.10.2023

08.11.2023

06.12.2023

10.01.2024

07.02.2024

06.03.2024

03.04.2024

08.05.2024

05.06.2024

28.08.2024

Wytworzył(a): Przewodniczący RND

w dniu: 26.09.2023

Wprowadził(a) do BIP: Administrator Systemu BIP

w dniu: 26.02.2021 15:01

Zaktualizował(a): Beata Dobrzeniecka

w dniu: 26.09.2023 10:28