•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Komisje

Uczelniana Komisja Inwentaryzacyjna

kadencja 2020-2024

  • mgr inż. Elżbieta Fistek - przewodnicząca;
  • mgr Maria Maleszewska - zastępca przewodniczącej;
  • mgr Izabela Litwin - Słaby;
  • mgr Karolina Kurczewska;
  • inż. Joanna Gruszka;
  • Artur Sierocki.

Decyzja nr 223/2020 Rektora PW z dnia 9.10.2020 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 09.10.2020

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza - disabled

w dniu: 22.09.2016 13:29

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 12.10.2020 10:35