BIP PW / Władze / Senat

2008/2012

Senat Politechniki Warszawskiej w kadencji 2008-2012

REKTOR

 • prof. dr hab. inż. WŁODZIMIERZ KURNIK

PROREKTORZY

 • prof. dr hab. inż. Tadeusz KULIK - Prorektor ds. Nauki
 • prof. nzw. dr hab. inż. Roman GAWROŃSKI - Prorektor ds. Ogólnych
 • prof. dr hab. Franciszek KROK - Prorektor ds. Studiów
 • prof. dr hab. inż. Władysław WIECZOREK - Prorektor ds. Studenckich
 • prof. dr hab. inż. Jacek KIJEŃSKI - Prorektor Politechniki ds. Filii w Płocku

DZIEKANI WYDZIAŁÓW i DYREKTOR KOLEGIUM

 • prof. nzw. dr hab. Helena Kisilowska –Wydziału Administracji i Nauk Społecznych
 • prof. dr hab. inż. arch. Stefan Wrona - Wydziału Architektury
 • prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński - Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka - Wydziału Chemicznego
 • prof. dr hab. inż. Jan Szmidt - Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak - Wydziału Elektrycznego
 • prof. dr hab. Rajmund Bacewicz - Wydziału Fizyki
 • prof. dr hab. inż. Witold Prószyński - Wydziału Geodezji i Kartografii
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Bałdyga - Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej
 • prof. dr hab. inż. Henryk Zobel - Wydziału Inżynierii Lądowej
 • prof. nzw. dr hab. inż. Jerzy Szawłowski - Wydziału Inżynierii Materiałowej
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kocańda - Wydziału Inżynierii Produkcji
 • prof. nzw. dr hab. inż. Bernard Zawada - Wydziału Inżynierii Środowiska
 • prof. nzw. dr hab. Irmina Herburt - Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Banaszek - Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa
 • prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein - Wydziału Mechatroniki
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Bajkowski - Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński - Wydziału Transportu
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Krupa – Wydziału Zarządzania
 • prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Kubissa - Dyrektor Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku

Przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego

 • prof. dr hab. inż. Roman Barlik - Wydział Elektryczny
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz - Wydział Transportu
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk - Wydział Chemiczny
 • prof. dr hab. inż. Leon Gradoń - Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska - Wydział Mechatroniki
 • prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski - Wydział Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
 • prof. dr hab. inż. Józef Modelski - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • prof. nzw. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska - Wydział Inżynierii Lądowej
 • prof. dr hab. inż. Jan Szlagowski - Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
 • prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński - Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego

 • dr inż. Krzysztof Grochowski - Wydział Transportu
 • dr inż. Wojciech Korzybski - Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
 • dr inż. Bolesław Kuca - Wydział Elektryczny
 • dr inż. Witold Mirski - Wydział Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa
 • dr inż. Zdzisław Nagórski - Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
 • dr inż. Teresa Ostrowska - Wydział Zarządzania
 • mgr Danuta Sołtyska - Studium Języków Obcych
 • dr inż. Wiktor Treichel – Wydział Inżynierii Środowiska
 • dr inż. Dariusz Turlej - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • dr inż. Leszek Wawrzyniuk - Wydział Mechatroniki
 • dr Jerzy Wyborski - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
 • dr inż. Artur Zbiciak – Wydział Inżynierii Lądowej


Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

 • mgr inż. Tadeusz Byczot - Administracja Centralna
 • mgr inż. Henryk Gębarski - Administracja Centralna
 • Stanisław Jezierski – Wydział Inżynierii Materiałowej
 • mgr Zofia Milcarz - Administracja Centralna
 • mgr inż. Stefan Przekopiak - Wydział Transportu
 • mgr inż. Waldemar Sander - Wydział Inżynierii Środowiska

Przedstawiciel Uczestników Studiów Doktoranckich

 • mgr Łukasz Adamkiewicz

Przedstawiciele Uczelnianego Samorządu Studentów

 • Jakub Zaremba
 • Marcin Antoszewski
 • Aneta Michalska
 • Mateusz Cwalina
 • Weronika Narożniak
 • Katarzyna Ołdziejewska
 • Joanna Pietrzak
 • Bartłomiej Ksiądz
 • Filip Szamborski Dominika Wajda
 • Piotr Dziewit
 • Izabela Dreksler
 • Olga Kraśniewska

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 16.08.2012 14:10

Zaktualizował(a): Joanna Kwiatkowska

w dniu: 16.08.2012 14:10