•  

BIP PW / Udzielanie informacji publicznej

Sposób uzyskania informacji

Jeżeli dana informacja nie została umieszczona w BIP PW i nie znajduje się na stronie www.pw.edu.pl, można ją uzyskać przez złożenie wniosku o udzielenie informacji publicznej. Wniosek można złożyć w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej. Wniosek papierowy mozna zlożyć w Biurze Rektora, a wniosek elektroniczny przesłać na adres mailowy Biura Rektora: informacjapubliczna@pw.edu.pl.

Informacji udziela Biuro Rektora PW.

W procesie udzielania i odmowy udzielenia informacji publicznej stosuje się przepisy zawarte w:

Wniosek do druku (proponowany wzór)

Załącznik [pdf] 251,42 kB

Wniosek elektroniczny

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 18.03.2010 12:50

Zaktualizował(a): Administrator Systemu BIP

w dniu: 05.09.2018 13:13