•  

BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej

Biuro Rektora

Gmach Główny
00-661 Warszawa
Pl. Politechniki 1, p. 106

Biuro Rektora przyjmuje interesantów
od poniedziałku do piątku
od godz. 8:00 do godz. 12:00 oraz od godz. 13:00 do godz. 16:00

Kierownik Biura Rektora

mgr Joanna Zatorska


Gmach Główny, pok. 104

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7220
tel. kom: +48 887 784 051
e-mail: joanna.zatorska@pw.edu.pl

Zastępca Kierownika

mgr Paula Kruza


Gmach Główny, pok. 105

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7161
e-mail: paula.kruza@pw.edu.pl

Sekcja Sekretariatów Rektora i Prorektorów

mgr inż. Magdalena Krzyżewska

Specjalista ds. administracyjnych
Sekretariat Prorektora ds. studenckich

Gmach Główny, pok. 112

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7827
tel. miejski: 22 628 1425
e-mail: magdalena.krzyzewska@pw.edu.pl

Dorota Jędrzejewska

Specjalista ds. administracyjnych,
Sekretariat Prorektora ds. studiów

Gmach Główny, pok. 112

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7828
tel. miejski: 22 628 0050
fax: 22 234 7209
e-mail: dorota.jedrzejewska@pw.edu.pl

mgr Anna Korlak

Specjalista ds. administracyjnych
Sekretariat Prorektora ds. rozwoju

Gmach Główny, pok. 149a

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1530
tel. miejski: 22 622 3664
e-mail: anna.korlak@pw.edu.pl

mgr Małgorzata Miłaszewska

Starszy specjalista ds. administracyjnych
Sekretariat Prorektora ds. nauki

Gmach Główny, pok. 149a

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7424
tel. miejski: 22 629 2632
fax: 22 234 7140
e-mail: malgorzata.milaszewska@pw.edu.pl

mgr Małgorzata Sadkowska

Starszy specjalista ds. administracyjnych,
Sekretariat Prorektora ds. ogólnych

Gmach Główny, pok. 109

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7420
tel. miejski: 22 621 6886
fax: 22 234 7209
e-mail: malgorzata.sadkowska@pw.edu.pl

Bogdan Nagraba

Kierowca

Gmach Główny, pok. 125

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5595

Weronika Rosłaniec

Referent ds. administracyjnych

Gmach Główny, pok. 125

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5595
e-mail: weronika.roslaniec@pw.edu.pl

Sekcja Kancelaryjno-Administracyjna

mgr Helena Lechnio

Kierownik Sekcji Kancelaryjno-Administracyjnej

Gmach Główny, pok. 106

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7100, 7419
tel. miejski: 22 629 7484
fax: 22 621 6892
e-mail: helena.lechnio@pw.edu.pl

inż. Joanna Nowak

Specjalista ds. administracyjnych

Gmach Główny, pok. 106

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6676
e-mail: joanna.nowak@pw.edu.pl

mgr Anna Mazanka-Rewekant

Referent ds. administracyjnych

Sekcja ds. Obsługi Senatu i Rady Uczelni

mgr Aneta Ronduda

Kierownik Sekcji ds. Obsługi Senatu i Rady Uczelni

Gmach Główny, pok. 117

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7141
tel. miejski: 22 629 7484
e-mail: aneta.ronduda@pw.edu.pl

mgr Katarzyna Korlak

Referent ds. administracyjnych

Gmach Główny, pok. 117

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5723
e-mail: katarzyna.korlak@pw.edu.pl

mgr Agnieszka Maj

Specjalista ds. administracyjnych

Gmach Główny, pok. 117

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7510
e-mail: agnieszka.maj@pw.edu.pl

Sekcja ds. Informacji Publicznej i BIP

lic. Adrianna Aniszewska - Łach

Specjalista ds. administracyjnych

Gmach Główny, pok. 118

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7187
tel. kom: +48 785 250 047
e-mail: adrianna.lach@pw.edu.pl

lic. Anna Kmieć

Specjalista ds. administracyjnych

Gmach Główny, pok. 118

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5873
e-mail: anna.kmiec@pw.edu.pl

Sekcja ds. Obsługi Finansowej Rektora i Prorektorów

mgr Grzegorz Kujawa

Starszy specjalista ds. finansowych
tel. wew.: (22) 234 + wew: 1560
tel. kom: +48 603 370 181
e-mail: grzegorz.kujawa@pw.edu.pl

mgr Maria Żebrowska

Specjalista ds. administracyjnych
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5873
e-mail: maria.zebrowska@pw.edu.pl

Pozostali pracownicy Biura Rektora

mgr Agata Pepłowska (oddelegowana do ZNP)

Specjalista ds. administracyjnych
tel. wew.: (22) 234 + wew: 7590
e-mail: agata.peplowska@pw.edu.pl