BIP PW / Władze / Senat

2012/2016

Senat Politechniki Warszawskiej w kadencji 2012-2016

prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
prof. dr hab. Rajmund Bacewicz
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński
prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein
prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek
prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak
prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński
Prorektor ds. Filii
 
prof. nzw. dr hab. Zbigniew Król
prof. dr hab. inż. arch. Stefan Wrona
prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński
prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka
prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba
prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak
prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz
prof. dr hab. Alina Maciejewska
prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga
prof. dr hab. inż. Henryk Zobel
prof. nzw. dr hab. inż. Jarosław Mizera
prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kolasa
prof. nzw. dr hab. Irmina Herburt
prof. dr hab. inż. Jerzy Banaszek
prof. dr hab. Natalia Golnik
prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski
prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński
prof. dr hab. inż. Tadeusz Krupa
dr hab. inż. Renata Walczak
Dyrektor Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
 
prof. dr hab. inż. Roman Barlik
prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk
prof. dr hab. inż. Leon Gradoń
prof. dr hab. Stanisław Janeczko
prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska
prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz
prof. dr hab. inż. Józef Modelski
prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław Nader
prof. nzw. dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz
prof. dr hab. inż. Jacek Rokicki
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
 
Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego

dr inż. Maciej Bodnicki
dr inż. Przemysław Duda
dr inż. Krzysztof Koszewski
dr inż. Karol Kowalski
dr inż. Tadeusz Kowalski
dr inż. Andrzej Królikowski
mgr inż. Tadeusz Palimąka
mgr Lucyna Skwarko
dr inż. Aleksander Szulczyk
dr inż. Wiktor Treichel
dr inż. Dariusz Turlej
doc. dr inż. Jerzy Wyborski
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
 
mgr inż. Tadeusz Byczot
mgr Beata Dobrzeniecka
mgr inż. Henryk Gębarski
Stanisław Jezierski
mgr Anna Matuszewska
mgr inż. Waldemar Sander
Wydział Inżynierii Środowiska
 
Adam Olesiński
Agata Adamczyk
Agnieszka Bagińska
Dorota Bednarczyk
Wojciech Bień
Edyta Głowacka
Iga Kowalik
Rafał Kryżman
Miron Marczuk
Przemysław Markowski
Marta Przybylska
Joanna Rak

Przedstawiciel doktorantów
mgr inż. Artur Kopczyński

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza - disabled

w dniu: 29.08.2016 12:13

Zaktualizował(a): Paula Kruza - disabled

w dniu: 01.09.2016 09:20